لاکوس چین

Locus Chain
نرخ فعلی:: 0.028063 10.46
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.028063 10.46

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.028063 10.46

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات لاکوس چین

در حال حاضر قیمت لاکوس چین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لاکوس چین 0.028063 دلار می باشد

قیمت لاکوس چین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لاکوس چین روز گذشته برابر با 0.031991 دلار بود

قیمت لاکوس چین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لاکوس چین نسبت به روز گذشته 0.0039 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت لاکوس چین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لاکوس چین برابر با 0.031791 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لاکوس چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.031997 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لاکوس چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.028063 دلار

قیمت لاکوس چین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لاکوس چین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  با رقم 0.031987 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.26 درصدی یا 0.003924 دلار لاکوس چین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لاکوس چین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لاکوس چین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1400  با رقم 0.031029 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.55  درصدی یا 0.002966 دلار لاکوس چین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لاکوس چین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لاکوس چین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.038484 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 27.07 درصدی یا 0.010421 دلار لاکوس چین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لاکوس چین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لاکوس چین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.038484 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 27.07 درصدی یا 0.010421 دلار لاکوس چین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لاکوس چین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لاکوس چین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.038484 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 27.07 درصدی یا 0.010421 دلار لاکوس چین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لاکوس چین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لاکوس چین برابر است با 0.038484 دلار که در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لاکوس چین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لاکوس چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.043743 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لاکوس چین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به لاکوس چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.55 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لاکوس چین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به لاکوس چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 27.07 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لاکوس چین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به لاکوس چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  27.07 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لاکوس چین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به لاکوس چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 27.07 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لاکوس چین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لاکوس چین، 9.55 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لاکوس چین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لاکوس چین، 9.55 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لاکوس چین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لاکوس چین،  9.55 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لاکوس چین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 28.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لاکوس چین،  9.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لاکوس چین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لاکوس چین،  9.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لاکوس چین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لاکوس چین،  9.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لاکوس چین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 41.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لاکوس چین،  9.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لاکوس چین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین