فن توکن لجیا وارسو

Legia Warsaw Fan Token
نرخ فعلی:: 1.17 4.46
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 1.17 4.46

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.17 4.46

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فن توکن لجیا وارسو

در حال حاضر قیمت فن توکن لجیا وارسو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فن توکن لجیا وارسو 1.17 دلار می باشد

قیمت فن توکن لجیا وارسو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فن توکن لجیا وارسو روز گذشته برابر با 1.15 دلار بود

قیمت فن توکن لجیا وارسو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فن توکن لجیا وارسو نسبت به روز گذشته 0.02 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت فن توکن لجیا وارسو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فن توکن لجیا وارسو برابر با 1.12 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فن توکن لجیا وارسو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.17 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فن توکن لجیا وارسو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.1 دلار

قیمت فن توکن لجیا وارسو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فن توکن لجیا وارسو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 1.54 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 24.02 درصدی یا 0.37 دلار فن توکن لجیا وارسو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فن توکن لجیا وارسو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فن توکن لجیا وارسو در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 2.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 48  درصدی یا 1.08 دلار فن توکن لجیا وارسو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فن توکن لجیا وارسو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فن توکن لجیا وارسو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 2.449822 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.24 درصدی یا 1.279822 دلار فن توکن لجیا وارسو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فن توکن لجیا وارسو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فن توکن لجیا وارسو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 2.057882 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.14 درصدی یا 0.887882 دلار فن توکن لجیا وارسو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فن توکن لجیا وارسو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فن توکن لجیا وارسو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 2.057882 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.14 درصدی یا 0.887882 دلار فن توکن لجیا وارسو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فن توکن لجیا وارسو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فن توکن لجیا وارسو برابر است با 3.749823 دلار که در تاریخ شنبه 22 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فن توکن لجیا وارسو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فن توکن لجیا وارسو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.678571 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فن توکن لجیا وارسو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به فن توکن لجیا وارسو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 48 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فن توکن لجیا وارسو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فن توکن لجیا وارسو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 52.24 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فن توکن لجیا وارسو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به فن توکن لجیا وارسو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  43.14 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فن توکن لجیا وارسو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به فن توکن لجیا وارسو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 43.14 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فن توکن لجیا وارسو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فن توکن لجیا وارسو، 48 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فن توکن لجیا وارسو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فن توکن لجیا وارسو، 48 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فن توکن لجیا وارسو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فن توکن لجیا وارسو،  48 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فن توکن لجیا وارسو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فن توکن لجیا وارسو،  48 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فن توکن لجیا وارسو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فن توکن لجیا وارسو،  48 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فن توکن لجیا وارسو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فن توکن لجیا وارسو،  48 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فن توکن لجیا وارسو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فن توکن لجیا وارسو،  48 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فن توکن لجیا وارسو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین