کیبر نتورک کریستال لیجنسی

Kyber Network Crystal Legacy
نرخ فعلی:: 1.30 7.69
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 1.30 7.69

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.30 7.69

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کیبر نتورک کریستال لیجنسی

در حال حاضر قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کیبر نتورک کریستال لیجنسی 1.3 دلار می باشد

قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی روز گذشته برابر با 1.4 دلار بود

قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به روز گذشته 0.1 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کیبر نتورک کریستال لیجنسی برابر با 1.41 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کیبر نتورک کریستال لیجنسی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.46 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کیبر نتورک کریستال لیجنسی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.3 دلار

قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیبر نتورک کریستال لیجنسی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 1.47 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.56 درصدی یا 0.17 دلار کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیبر نتورک کریستال لیجنسی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 1.41 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.8  درصدی یا 0.11 دلار کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیبر نتورک کریستال لیجنسی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 1.633388 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.41 درصدی یا 0.333388 دلار کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیبر نتورک کریستال لیجنسی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 1.354897 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.05 درصدی یا 0.054897 دلار کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیبر نتورک کریستال لیجنسی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 1.380958 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.86 درصدی یا 0.080958 دلار کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کیبر نتورک کریستال لیجنسی برابر است با 5.74161 دلار که در تاریخ چهارشنبه 20 دی 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کیبر نتورک کریستال لیجنسی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کیبر نتورک کریستال لیجنسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.284768 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کیبر نتورک کریستال لیجنسی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیبر نتورک کریستال لیجنسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.8 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کیبر نتورک کریستال لیجنسی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیبر نتورک کریستال لیجنسی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20.41 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کیبر نتورک کریستال لیجنسی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیبر نتورک کریستال لیجنسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  4.05 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کیبر نتورک کریستال لیجنسی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کیبر نتورک کریستال لیجنسی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.86 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 2.94  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی، 7.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی، 7.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی،  7.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 34.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی،  7.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 45.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی،  7.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 48.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی،  7.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبر نتورک کریستال لیجنسی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 56.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبر نتورک کریستال لیجنسی،  7.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کیبر نتورک کریستال لیجنسی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین