کوک

KOK
نرخ فعلی:: 5.44 0.93
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 5.44 0.93

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.44 0.93

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کوک

در حال حاضر قیمت کوک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کوک 5.44 دلار می باشد

قیمت کوک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کوک روز گذشته برابر با 5.38 دلار بود

قیمت کوک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کوک نسبت به روز گذشته 0.06 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کوک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کوک برابر با 5.39 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.49 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کوک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.29 دلار

قیمت کوک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 5.46 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.36 درصدی یا 0.02 دلار کوک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کوک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 5.48 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.72  درصدی یا 0.04 دلار کوک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کوک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 2.911258 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 86.86 درصدی یا 2.528742 دلار کوک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کوک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 1.996559 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 172.46 درصدی یا 3.443441 دلار کوک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کوک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 0.30594 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,678.12 درصدی یا 5.13406 دلار کوک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کوک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کوک برابر است با 6.37 دلار که در تاریخ سه شنبه 23 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کوک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.554529 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کوک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.72 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 86.86 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  172.46 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کوک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کوک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1,678.12 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.41  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوک، 0.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوک، 0.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوک،  0.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوک،  0.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوک،  0.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوک،  0.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 51.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوک،  0.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کوک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین