کو رون- رون گیم

KO RUNE - Rune.Game
نرخ فعلی:: 0.646949 1.24
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.646949 1.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.646949 1.24

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کو رون- رون گیم

در حال حاضر قیمت کو رون- رون گیم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کو رون- رون گیم 0.646949 دلار می باشد

قیمت کو رون- رون گیم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کو رون- رون گیم روز گذشته برابر با 0.654972 دلار بود

قیمت کو رون- رون گیم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کو رون- رون گیم نسبت به روز گذشته 0.008 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کو رون- رون گیم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کو رون- رون گیم برابر با 0.646547 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کو رون- رون گیم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.647203 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کو رون- رون گیم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.645436 دلار

قیمت کو رون- رون گیم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کو رون- رون گیم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.534296 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 21.08 درصدی یا 0.112653 دلار کو رون- رون گیم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کو رون- رون گیم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کو رون- رون گیم در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.549743 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 17.68  درصدی یا 0.097206 دلار کو رون- رون گیم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کو رون- رون گیم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کو رون- رون گیم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.516277 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 25.31 درصدی یا 0.130672 دلار کو رون- رون گیم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کو رون- رون گیم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کو رون- رون گیم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 شهریور 1400  با رقم 0.954976 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 32.25 درصدی یا 0.308027 دلار کو رون- رون گیم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کو رون- رون گیم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کو رون- رون گیم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 شهریور 1400  با رقم 0.954976 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 32.25 درصدی یا 0.308027 دلار کو رون- رون گیم نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کو رون- رون گیم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کو رون- رون گیم برابر است با 1.103201 دلار که در تاریخ دوشنبه 12 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کو رون- رون گیم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کو رون- رون گیم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.160023 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کو رون- رون گیم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کو رون- رون گیم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 17.68 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کو رون- رون گیم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کو رون- رون گیم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 25.31 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کو رون- رون گیم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کو رون- رون گیم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  32.25 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کو رون- رون گیم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کو رون- رون گیم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 32.25 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کو رون- رون گیم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کو رون- رون گیم، 17.68 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کو رون- رون گیم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کو رون- رون گیم، 17.68 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کو رون- رون گیم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کو رون- رون گیم،  17.68 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کو رون- رون گیم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کو رون- رون گیم،  17.68 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کو رون- رون گیم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کو رون- رون گیم،  17.68 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کو رون- رون گیم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کو رون- رون گیم،  17.68 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کو رون- رون گیم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کو رون- رون گیم،  17.68 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کو رون- رون گیم

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین