کیبا

Kiba
نرخ فعلی:: 0.000871 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000871 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000871 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کیبا

در حال حاضر قیمت کیبا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کیبا 0.000871 دلار می باشد

قیمت کیبا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کیبا روز گذشته برابر با 0.000871 دلار بود

قیمت کیبا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کیبا نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت کیبا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کیبا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کیبا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.004705 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کیبا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000181 دلار

قیمت کیبا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیبا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار کیبا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کیبا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیبا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار کیبا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کیبا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیبا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.003732 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 76.66 درصدی یا 0.002861 دلار کیبا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کیبا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیبا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.003732 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 76.66 درصدی یا 0.002861 دلار کیبا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کیبا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیبا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.003732 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 76.66 درصدی یا 0.002861 دلار کیبا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کیبا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کیبا برابر است با 0.003732 دلار که در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کیبا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کیبا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 154.678363 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کیبا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کیبا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کیبا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیبا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 76.66 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کیبا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیبا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  76.66 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کیبا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیبا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 76.66 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.16  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبا، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبا، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبا،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 21.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیبا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیبا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کیبا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین