جویز دیجیتال

Joys Digital
نرخ فعلی:: 0.005150 0.76
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.005150 0.76

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.005150 0.76

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات جویز دیجیتال

در حال حاضر قیمت جویز دیجیتال چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر جویز دیجیتال 0.00515 دلار می باشد

قیمت جویز دیجیتال روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت جویز دیجیتال روز گذشته برابر با 0.005189 دلار بود

قیمت جویز دیجیتال نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت جویز دیجیتال نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت جویز دیجیتال در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای جویز دیجیتال برابر با 0.005192 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای جویز دیجیتال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.005192 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای جویز دیجیتال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.005117 دلار

قیمت جویز دیجیتال نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر جویز دیجیتال در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.005553 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.25 درصدی یا 0.000403 دلار جویز دیجیتال نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت جویز دیجیتال نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر جویز دیجیتال در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.007108 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 27.54  درصدی یا 0.001958 دلار جویز دیجیتال نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت جویز دیجیتال نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر جویز دیجیتال در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.009024 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 42.93 درصدی یا 0.003874 دلار جویز دیجیتال نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت جویز دیجیتال نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر جویز دیجیتال در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.008161 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.89 درصدی یا 0.003011 دلار جویز دیجیتال نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت جویز دیجیتال نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر جویز دیجیتال در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.010145 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 49.23 درصدی یا 0.004995 دلار جویز دیجیتال نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت جویز دیجیتال تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای جویز دیجیتال برابر است با 0.013778 دلار که در تاریخ پنجشنبه 22 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در جویز دیجیتال چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به جویز دیجیتال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.480737 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید جویز دیجیتال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به جویز دیجیتال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 27.54 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در جویز دیجیتال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به جویز دیجیتال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 42.93 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در جویز دیجیتال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به جویز دیجیتال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  36.89 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در جویز دیجیتال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به جویز دیجیتال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 49.23 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جویز دیجیتال نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جویز دیجیتال، 27.54 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جویز دیجیتال نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جویز دیجیتال، 27.54 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جویز دیجیتال نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جویز دیجیتال،  27.54 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جویز دیجیتال نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جویز دیجیتال،  27.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جویز دیجیتال نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جویز دیجیتال،  27.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جویز دیجیتال نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جویز دیجیتال،  27.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جویز دیجیتال نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جویز دیجیتال،  27.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات جویز دیجیتال

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین