ایتالین لیرا

Italian Lira
نرخ فعلی:: 0.000003 33.33
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000003 33.33

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000003 33.33

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ایتالین لیرا

در حال حاضر قیمت ایتالین لیرا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ایتالین لیرا 0.000003 دلار می باشد

قیمت ایتالین لیرا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ایتالین لیرا روز گذشته برابر با 0.000004 دلار بود

قیمت ایتالین لیرا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ایتالین لیرا نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ایتالین لیرا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ایتالین لیرا برابر با 0.000003 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ایتالین لیرا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000004 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ایتالین لیرا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000003 دلار

قیمت ایتالین لیرا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایتالین لیرا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار ایتالین لیرا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ایتالین لیرا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایتالین لیرا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1400  با رقم 0.000005 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 40  درصدی یا 0.000002 دلار ایتالین لیرا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ایتالین لیرا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایتالین لیرا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.000006 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 51.78 درصدی یا 0.000003 دلار ایتالین لیرا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ایتالین لیرا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایتالین لیرا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 0.000003 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.54 درصدی یا 0. دلار ایتالین لیرا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ایتالین لیرا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایتالین لیرا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 0.000006 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 51.45 درصدی یا 0.000003 دلار ایتالین لیرا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ایتالین لیرا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ایتالین لیرا برابر است با 0.000044 دلار که در تاریخ جمعه 30 آذر 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ایتالین لیرا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ایتالین لیرا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ایتالین لیرا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایتالین لیرا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 40 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ایتالین لیرا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایتالین لیرا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 51.78 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ایتالین لیرا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایتالین لیرا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  6.54 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ایتالین لیرا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به ایتالین لیرا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 51.45 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایتالین لیرا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایتالین لیرا، 40 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایتالین لیرا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایتالین لیرا، 40 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایتالین لیرا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایتالین لیرا،  40 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایتالین لیرا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایتالین لیرا،  40 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایتالین لیرا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایتالین لیرا،  40 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایتالین لیرا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایتالین لیرا،  40 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایتالین لیرا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 30.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایتالین لیرا،  40 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ایتالین لیرا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین