اینویاشا

Inuyasha
نرخ فعلی:: 0.000285 4.01
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000285 4.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000285 4.01

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اینویاشا

در حال حاضر قیمت اینویاشا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اینویاشا 0.000285 دلار می باشد

قیمت اینویاشا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اینویاشا روز گذشته برابر با 0.000274 دلار بود

قیمت اینویاشا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اینویاشا نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت اینویاشا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اینویاشا برابر با 0.000276 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اینویاشا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000285 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اینویاشا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00027 دلار

قیمت اینویاشا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینویاشا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.000249 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.45 درصدی یا 0.000036 دلار اینویاشا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اینویاشا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینویاشا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.000281 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.42  درصدی یا 0.000004 دلار اینویاشا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اینویاشا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینویاشا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 0.00009 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 215.45 درصدی یا 0.000195 دلار اینویاشا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اینویاشا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینویاشا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 0.00009 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 215.45 درصدی یا 0.000195 دلار اینویاشا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اینویاشا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینویاشا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 0.00009 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 215.45 درصدی یا 0.000195 دلار اینویاشا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اینویاشا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اینویاشا برابر است با 0.000394 دلار که در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اینویاشا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اینویاشا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.521127 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اینویاشا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینویاشا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.42 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اینویاشا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینویاشا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 215.45 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اینویاشا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینویاشا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  215.45 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اینویاشا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینویاشا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 215.45 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینویاشا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.77  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینویاشا، 1.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینویاشا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینویاشا، 1.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینویاشا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینویاشا،  1.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینویاشا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینویاشا،  1.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینویاشا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینویاشا،  1.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینویاشا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینویاشا،  1.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینویاشا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینویاشا،  1.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اینویاشا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین