آی 9 کوین

i9 Coin
نرخ فعلی:: 0.000431 1.39
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000431 1.39

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000431 1.39

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آی 9 کوین

در حال حاضر قیمت آی 9 کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آی 9 کوین 0.000431 دلار می باشد

قیمت آی 9 کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آی 9 کوین روز گذشته برابر با 0.000436 دلار بود

قیمت آی 9 کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آی 9 کوین نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت آی 9 کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آی 9 کوین برابر با 0.000434 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آی 9 کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000434 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آی 9 کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000429 دلار

قیمت آی 9 کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی 9 کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 دی 1400  با رقم 0.000414 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.1 درصدی یا 0.000017 دلار آی 9 کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آی 9 کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی 9 کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 26 آذر 1400  با رقم 0.000467 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.7  درصدی یا 0.000036 دلار آی 9 کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آی 9 کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی 9 کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 25 مهر 1400  با رقم 0.000609 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 29.21 درصدی یا 0.000178 دلار آی 9 کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آی 9 کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی 9 کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 26 تیر 1400  با رقم 0.000629 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 31.43 درصدی یا 0.000198 دلار آی 9 کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آی 9 کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی 9 کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 دی 1399  با رقم 0.001449 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 70.24 درصدی یا 0.001018 دلار آی 9 کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آی 9 کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آی 9 کوین برابر است با 0.008006 دلار که در تاریخ شنبه 22 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آی 9 کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آی 9 کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.160093 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آی 9 کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 26 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به آی 9 کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.7 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آی 9 کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 25 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به آی 9 کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 29.21 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آی 9 کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 26 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به آی 9 کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  31.43 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آی 9 کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به آی 9 کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 70.24 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی 9 کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.62  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی 9 کوین، 7.7 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی 9 کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی 9 کوین، 7.7 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی 9 کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی 9 کوین،  7.7 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی 9 کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی 9 کوین،  7.7 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی 9 کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی 9 کوین،  7.7 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی 9 کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی 9 کوین،  7.7 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی 9 کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی 9 کوین،  7.7 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آی 9 کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین