هاگل ایکس

HaggleX
نرخ فعلی:: 0.205405 0.43
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.205405 0.43

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.205405 0.43

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات هاگل ایکس

در حال حاضر قیمت هاگل ایکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر هاگل ایکس 0.205405 دلار می باشد

قیمت هاگل ایکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت هاگل ایکس روز گذشته برابر با 0.204583 دلار بود

قیمت هاگل ایکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت هاگل ایکس نسبت به روز گذشته 0.0008 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت هاگل ایکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای هاگل ایکس برابر با 0.204766 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای هاگل ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.205405 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای هاگل ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.204766 دلار

قیمت هاگل ایکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هاگل ایکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  با رقم 0.389161 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.21 درصدی یا 0.183756 دلار هاگل ایکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت هاگل ایکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هاگل ایکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1400  با رقم 0.214475 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.22  درصدی یا 0.00907 دلار هاگل ایکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت هاگل ایکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هاگل ایکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 0.562735 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 63.49 درصدی یا 0.35733 دلار هاگل ایکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت هاگل ایکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هاگل ایکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 مرداد 1400  با رقم 2.890653 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 92.89 درصدی یا 2.685248 دلار هاگل ایکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت هاگل ایکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر هاگل ایکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1400  با رقم 1.002454 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 79.5 درصدی یا 0.797049 دلار هاگل ایکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت هاگل ایکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای هاگل ایکس برابر است با 3.481046 دلار که در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در هاگل ایکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به هاگل ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.893605 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید هاگل ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به هاگل ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.22 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در هاگل ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به هاگل ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 63.49 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در هاگل ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 1 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به هاگل ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  92.89 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در هاگل ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 30 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به هاگل ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 79.5 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاگل ایکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاگل ایکس، 4.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاگل ایکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاگل ایکس، 4.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاگل ایکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاگل ایکس،  4.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاگل ایکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 28.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاگل ایکس،  4.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاگل ایکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاگل ایکس،  4.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاگل ایکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاگل ایکس،  4.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در هاگل ایکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 41.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت هاگل ایکس،  4.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات هاگل ایکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین