گریملینز فایننس

Gremlins Finance
نرخ فعلی:: 0.000136 7.35
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000136 7.35

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000136 7.35

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گریملینز فایننس

در حال حاضر قیمت گریملینز فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گریملینز فایننس 0.000136 دلار می باشد

قیمت گریملینز فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گریملینز فایننس روز گذشته برابر با 0.000148 دلار بود

قیمت گریملینز فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گریملینز فایننس نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت گریملینز فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گریملینز فایننس برابر با 0.000139 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گریملینز فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000139 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گریملینز فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000136 دلار

قیمت گریملینز فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گریملینز فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  با رقم 0.000187 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 27.27 درصدی یا 0.000051 دلار گریملینز فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گریملینز فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گریملینز فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1400  با رقم 0.000336 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 59.52  درصدی یا 0.0002 دلار گریملینز فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گریملینز فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گریملینز فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 21 آبان 1400  با رقم 0.001542 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 91.18 درصدی یا 0.001406 دلار گریملینز فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گریملینز فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گریملینز فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 21 آبان 1400  با رقم 0.001542 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 91.18 درصدی یا 0.001406 دلار گریملینز فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گریملینز فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گریملینز فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 21 آبان 1400  با رقم 0.001542 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 91.18 درصدی یا 0.001406 دلار گریملینز فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گریملینز فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گریملینز فایننس برابر است با 0.002332 دلار که در تاریخ یکشنبه 23 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گریملینز فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گریملینز فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 13.953488 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گریملینز فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به گریملینز فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 59.52 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گریملینز فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 21 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گریملینز فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 91.18 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گریملینز فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 21 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گریملینز فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  91.18 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گریملینز فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 21 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گریملینز فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 91.18 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریملینز فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریملینز فایننس، 59.52 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریملینز فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریملینز فایننس، 59.52 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریملینز فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریملینز فایننس،  59.52 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریملینز فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 28.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریملینز فایننس،  59.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریملینز فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریملینز فایننس،  59.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریملینز فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریملینز فایننس،  59.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گریملینز فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 41.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گریملینز فایننس،  59.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گریملینز فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین