گرفلینگ پروتکل

Graphlinq Protocol
نرخ فعلی:: 0.012790 5.35
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.012790 5.35

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.012790 5.35

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گرفلینگ پروتکل

در حال حاضر قیمت گرفلینگ پروتکل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گرفلینگ پروتکل 0.01279 دلار می باشد

قیمت گرفلینگ پروتکل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گرفلینگ پروتکل روز گذشته برابر با 0.013474 دلار بود

قیمت گرفلینگ پروتکل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گرفلینگ پروتکل نسبت به روز گذشته 0.0007 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت گرفلینگ پروتکل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گرفلینگ پروتکل برابر با 0.013062 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گرفلینگ پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.013092 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گرفلینگ پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.012638 دلار

قیمت گرفلینگ پروتکل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گرفلینگ پروتکل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.015985 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.98 درصدی یا 0.003195 دلار گرفلینگ پروتکل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گرفلینگ پروتکل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گرفلینگ پروتکل در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.024535 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.87  درصدی یا 0.011745 دلار گرفلینگ پروتکل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گرفلینگ پروتکل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گرفلینگ پروتکل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.026907 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.46 درصدی یا 0.014117 دلار گرفلینگ پروتکل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گرفلینگ پروتکل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گرفلینگ پروتکل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 0.018733 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 31.72 درصدی یا 0.005943 دلار گرفلینگ پروتکل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گرفلینگ پروتکل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گرفلینگ پروتکل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 12 فروردین 1400  با رقم 0.075127 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 82.97 درصدی یا 0.062337 دلار گرفلینگ پروتکل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گرفلینگ پروتکل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گرفلینگ پروتکل برابر است با 0.090065 دلار که در تاریخ چهارشنبه 18 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گرفلینگ پروتکل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گرفلینگ پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.284977 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گرفلینگ پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به گرفلینگ پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 47.87 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گرفلینگ پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گرفلینگ پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 52.46 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گرفلینگ پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به گرفلینگ پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  31.72 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گرفلینگ پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 12 فروردین 1400 بخشی از سرمایه خود را به گرفلینگ پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 82.97 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرفلینگ پروتکل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.59  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرفلینگ پروتکل، 47.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرفلینگ پروتکل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرفلینگ پروتکل، 47.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرفلینگ پروتکل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرفلینگ پروتکل،  47.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرفلینگ پروتکل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرفلینگ پروتکل،  47.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرفلینگ پروتکل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرفلینگ پروتکل،  47.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرفلینگ پروتکل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرفلینگ پروتکل،  47.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گرفلینگ پروتکل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گرفلینگ پروتکل،  47.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گرفلینگ پروتکل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین