فوتبال گو

FootBallGo
نرخ فعلی:: 0.000138 2.17
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000138 2.17

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000138 2.17

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فوتبال گو

در حال حاضر قیمت فوتبال گو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فوتبال گو 0.000138 دلار می باشد

قیمت فوتبال گو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فوتبال گو روز گذشته برابر با 0.000141 دلار بود

قیمت فوتبال گو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فوتبال گو نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت فوتبال گو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فوتبال گو برابر با 0.000139 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فوتبال گو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000139 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فوتبال گو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000137 دلار

قیمت فوتبال گو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فوتبال گو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.000133 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.75 درصدی یا 0.000005 دلار فوتبال گو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فوتبال گو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فوتبال گو در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.000453 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 69.53  درصدی یا 0.000315 دلار فوتبال گو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فوتبال گو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فوتبال گو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 0.015451 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.1 درصدی یا 0.015313 دلار فوتبال گو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فوتبال گو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فوتبال گو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 0.015451 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.1 درصدی یا 0.015313 دلار فوتبال گو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فوتبال گو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فوتبال گو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 0.015451 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.1 درصدی یا 0.015313 دلار فوتبال گو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فوتبال گو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فوتبال گو برابر است با 0.015451 دلار که در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فوتبال گو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فوتبال گو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.173913 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فوتبال گو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به فوتبال گو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 69.53 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فوتبال گو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فوتبال گو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 99.1 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فوتبال گو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فوتبال گو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  99.1 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فوتبال گو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فوتبال گو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 99.1 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوتبال گو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوتبال گو، 69.53 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوتبال گو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوتبال گو، 69.53 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوتبال گو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوتبال گو،  69.53 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوتبال گو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوتبال گو،  69.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوتبال گو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوتبال گو،  69.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوتبال گو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوتبال گو،  69.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فوتبال گو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فوتبال گو،  69.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فوتبال گو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین