فانتوم استارتر

FantomStarter
نرخ فعلی:: 0.037811 0.76
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.037811 0.76

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.037811 0.76

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فانتوم استارتر

در حال حاضر قیمت فانتوم استارتر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فانتوم استارتر 0.037811 دلار می باشد

قیمت فانتوم استارتر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فانتوم استارتر روز گذشته برابر با 0.0381 دلار بود

قیمت فانتوم استارتر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فانتوم استارتر نسبت به روز گذشته 0.0003 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت فانتوم استارتر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فانتوم استارتر برابر با 0.038571 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فانتوم استارتر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.040168 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فانتوم استارتر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.036672 دلار

قیمت فانتوم استارتر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فانتوم استارتر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 0.059275 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.21 درصدی یا 0.021464 دلار فانتوم استارتر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فانتوم استارتر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فانتوم استارتر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 0.03486 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.46  درصدی یا 0.002951 دلار فانتوم استارتر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فانتوم استارتر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فانتوم استارتر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 0.093912 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 59.73 درصدی یا 0.056101 دلار فانتوم استارتر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فانتوم استارتر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فانتوم استارتر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 0.093912 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 59.73 درصدی یا 0.056101 دلار فانتوم استارتر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فانتوم استارتر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فانتوم استارتر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 0.093912 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 59.73 درصدی یا 0.056101 دلار فانتوم استارتر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فانتوم استارتر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فانتوم استارتر برابر است با 0.185368 دلار که در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فانتوم استارتر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فانتوم استارتر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12.751916 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فانتوم استارتر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به فانتوم استارتر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.46 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فانتوم استارتر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فانتوم استارتر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 59.73 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فانتوم استارتر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فانتوم استارتر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  59.73 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فانتوم استارتر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فانتوم استارتر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 59.73 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم استارتر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.12  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم استارتر، 8.46 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم استارتر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم استارتر، 8.46 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم استارتر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم استارتر،  8.46 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم استارتر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 34.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم استارتر،  8.46 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم استارتر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 45.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم استارتر،  8.46 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم استارتر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 48.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم استارتر،  8.46 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فانتوم استارتر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 56.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فانتوم استارتر،  8.46 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فانتوم استارتر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین