اورگرو کوین

EverGrow Coin
نرخ فعلی:: 0.000001 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000001 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000001 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اورگرو کوین

در حال حاضر قیمت اورگرو کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اورگرو کوین 0.000001 دلار می باشد

قیمت اورگرو کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اورگرو کوین روز گذشته برابر با 0.000001 دلار بود

قیمت اورگرو کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اورگرو کوین نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت اورگرو کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اورگرو کوین برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اورگرو کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000001 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اورگرو کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000001 دلار

قیمت اورگرو کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اورگرو کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار اورگرو کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اورگرو کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اورگرو کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 14 دی 1400  با رقم 0.000001 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار اورگرو کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اورگرو کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اورگرو کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 873.693333 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 100. درصدی یا 873.693332 دلار اورگرو کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اورگرو کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اورگرو کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 16 مهر 1400  با رقم 0. دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,264.67 درصدی یا 0.000001 دلار اورگرو کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اورگرو کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اورگرو کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 16 مهر 1400  با رقم 0. دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,264.67 درصدی یا 0.000001 دلار اورگرو کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اورگرو کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اورگرو کوین برابر است با 873.693333 دلار که در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اورگرو کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اورگرو کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 50 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اورگرو کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 14 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به اورگرو کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اورگرو کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اورگرو کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 100. درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اورگرو کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 16 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اورگرو کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1,264.67 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اورگرو کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 16 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اورگرو کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1,264.67 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورگرو کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورگرو کوین، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورگرو کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورگرو کوین، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورگرو کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورگرو کوین،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورگرو کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورگرو کوین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورگرو کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورگرو کوین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورگرو کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورگرو کوین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورگرو کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورگرو کوین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اورگرو کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین