انجین

Engine
نرخ فعلی:: 0.000003 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000003 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000003 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات انجین

در حال حاضر قیمت انجین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر انجین 0.000003 دلار می باشد

قیمت انجین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت انجین روز گذشته برابر با 0.000003 دلار بود

قیمت انجین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت انجین نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت انجین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای انجین برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انجین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000003 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای انجین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000002 دلار

قیمت انجین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انجین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.000005 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 40 درصدی یا 0.000002 دلار انجین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت انجین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انجین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 دی 1400  با رقم 0.000004 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 25  درصدی یا 0.000001 دلار انجین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت انجین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انجین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 24 آذر 1400  با رقم 0.0002 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 98.5 درصدی یا 0.000197 دلار انجین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت انجین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انجین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 24 آذر 1400  با رقم 0.0002 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 98.5 درصدی یا 0.000197 دلار انجین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت انجین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انجین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 24 آذر 1400  با رقم 0.0002 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 98.5 درصدی یا 0.000197 دلار انجین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت انجین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای انجین برابر است با 0.0002 دلار که در تاریخ چهارشنبه 24 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در انجین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انجین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 50 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید انجین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به انجین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 25 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در انجین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 24 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به انجین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 98.5 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در انجین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 24 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به انجین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  98.5 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در انجین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 24 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به انجین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 98.5 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انجین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انجین، 25 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انجین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انجین، 25 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انجین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انجین،  25 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انجین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انجین،  25 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انجین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انجین،  25 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انجین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انجین،  25 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انجین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انجین،  25 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات انجین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین