دنتاکوین

Dentacoin
نرخ فعلی:: 0.000019 5.26
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000019 5.26

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000019 5.26

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دنتاکوین

در حال حاضر قیمت دنتاکوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دنتاکوین
0.000019 دلار
می باشد

قیمت دنتاکوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دنتاکوین روز گذشته برابر با
0.00002 دلار
بود

قیمت دنتاکوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دنتاکوین نسبت به روز گذشته
0 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دنتاکوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دنتاکوین برابر با 0.000019 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دنتاکوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000019 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دنتاکوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000018 دلار

قیمت دنتاکوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دنتاکوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 0.00002 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5 درصدی یا 0.000001 دلار دنتاکوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دنتاکوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دنتاکوین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.000028 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 31.32  درصدی یا 0.000009 دلار دنتاکوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دنتاکوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دنتاکوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 0.000029 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 34.11 درصدی یا 0.00001 دلار دنتاکوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دنتاکوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دنتاکوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.000043 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 55.62 درصدی یا 0.000024 دلار دنتاکوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دنتاکوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دنتاکوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.000006 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 204.97 درصدی یا 0.000013 دلار دنتاکوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دنتاکوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دنتاکوین برابر است با 0.005839 دلار که در تاریخ دوشنبه 18 دی 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دنتاکوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دنتاکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.761905 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دنتاکوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دنتاکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 31.32 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دنتاکوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دنتاکوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 34.11 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دنتاکوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دنتاکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  55.62 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دنتاکوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دنتاکوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 204.97 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دنتاکوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دنتاکوین، 31.32 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دنتاکوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دنتاکوین، 31.32 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دنتاکوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دنتاکوین،  31.32 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دنتاکوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دنتاکوین،  31.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دنتاکوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دنتاکوین،  31.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دنتاکوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دنتاکوین،  31.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دنتاکوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دنتاکوین،  31.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دنتاکوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی