دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم

Decentralized data crypto system
نرخ فعلی:: 1.20 0.84
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 1.20 0.84

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.20 0.84

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم

در حال حاضر قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم 1.2 دلار می باشد

قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم روز گذشته برابر با 1.19 دلار بود

قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به روز گذشته 0.01 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم برابر با 1.2 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.2 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.19 دلار

قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 1.24 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.22 درصدی یا 0.04 دلار دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 2.22 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 45.94  درصدی یا 1.02 دلار دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 5.15684 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 76.72 درصدی یا 3.95684 دلار دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 3 مهر 1400  با رقم 4.90798 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 75.55 درصدی یا 3.70798 دلار دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 3 مهر 1400  با رقم 4.90798 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 75.55 درصدی یا 3.70798 دلار دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم برابر است با 5.429261 دلار که در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.652893 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 45.94 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 76.72 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 3 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  75.55 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 3 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 75.55 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم، 45.94 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم، 45.94 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم،  45.94 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 30.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم،  45.94 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم،  45.94 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم،  45.94 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 51.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم،  45.94 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دسنترالایز دیتا کریپتو سیستم

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین