دی اِی سی سی

DACC
نرخ فعلی:: 0.000030 13.33
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000030 13.33

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000030 13.33

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دی اِی سی سی

در حال حاضر قیمت دی اِی سی سی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دی اِی سی سی
0.00003 دلار
می باشد

قیمت دی اِی سی سی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دی اِی سی سی روز گذشته برابر با
0.000033 دلار
بود

قیمت دی اِی سی سی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دی اِی سی سی نسبت به روز گذشته
0 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دی اِی سی سی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دی اِی سی سی برابر با 0.000035 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دی اِی سی سی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000037 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دی اِی سی سی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000029 دلار

قیمت دی اِی سی سی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی اِی سی سی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 0.000042 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 28.57 درصدی یا 0.000012 دلار دی اِی سی سی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دی اِی سی سی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی اِی سی سی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.000068 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 55.9  درصدی یا 0.000038 دلار دی اِی سی سی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دی اِی سی سی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی اِی سی سی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 0.000087 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 65.45 درصدی یا 0.000057 دلار دی اِی سی سی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دی اِی سی سی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی اِی سی سی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.000097 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 68.97 درصدی یا 0.000067 دلار دی اِی سی سی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دی اِی سی سی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی اِی سی سی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.000084 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 64.27 درصدی یا 0.000054 دلار دی اِی سی سی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دی اِی سی سی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دی اِی سی سی برابر است با 0.002097 دلار که در تاریخ پنجشنبه 11 مرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دی اِی سی سی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دی اِی سی سی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.810811 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دی اِی سی سی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دی اِی سی سی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 55.9 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دی اِی سی سی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دی اِی سی سی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 65.45 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دی اِی سی سی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دی اِی سی سی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  68.97 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دی اِی سی سی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دی اِی سی سی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 64.27 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی اِی سی سی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی اِی سی سی، 55.9 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی اِی سی سی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی اِی سی سی، 55.9 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی اِی سی سی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی اِی سی سی،  55.9 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی اِی سی سی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی اِی سی سی،  55.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی اِی سی سی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی اِی سی سی،  55.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی اِی سی سی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی اِی سی سی،  55.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی اِی سی سی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی اِی سی سی،  55.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دی اِی سی سی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی