کوتی

COTI
نرخ فعلی:: 0.365552 7.23
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.365552 7.23

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.365552 7.23

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کوتی

در حال حاضر قیمت کوتی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کوتی
0.365552 دلار
می باشد

قیمت کوتی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کوتی روز گذشته برابر با
0.340408 دلار
بود

قیمت کوتی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کوتی نسبت به روز گذشته
0.0251 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کوتی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کوتی برابر با 0.341244 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوتی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.381232 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کوتی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.336988 دلار

قیمت کوتی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوتی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1400  با رقم 0.497891 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 26.57 درصدی یا 0.132339 دلار کوتی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کوتی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوتی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 0.539781 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 32.27  درصدی یا 0.174229 دلار کوتی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کوتی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوتی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 0.289912 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 26.09 درصدی یا 0.07564 دلار کوتی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کوتی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوتی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 0.199929 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 82.84 درصدی یا 0.165623 دلار کوتی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کوتی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوتی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 0.04374 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 735.73 درصدی یا 0.321812 دلار کوتی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کوتی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کوتی برابر است با 0.649998 دلار که در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کوتی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوتی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.637222 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کوتی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوتی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 32.27 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوتی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوتی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 26.09 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوتی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوتی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  82.84 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کوتی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کوتی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 735.73 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوتی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.7  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوتی، 32.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوتی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوتی، 32.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوتی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوتی،  32.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوتی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوتی،  32.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوتی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوتی،  32.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوتی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوتی،  32.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوتی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوتی،  32.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کوتی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی