چیکن کِباب فایننس

Chickenkebab Finance
نرخ فعلی:: 0.001751 13.25
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001751 13.25

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001751 13.25

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات چیکن کِباب فایننس

در حال حاضر قیمت چیکن کِباب فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر چیکن کِباب فایننس 0.001751 دلار می باشد

قیمت چیکن کِباب فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت چیکن کِباب فایننس روز گذشته برابر با 0.001983 دلار بود

قیمت چیکن کِباب فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت چیکن کِباب فایننس نسبت به روز گذشته 0.0002 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت چیکن کِباب فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای چیکن کِباب فایننس برابر با 0.001976 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای چیکن کِباب فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001998 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای چیکن کِباب فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001751 دلار

قیمت چیکن کِباب فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر چیکن کِباب فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.001917 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.65 درصدی یا 0.000166 دلار چیکن کِباب فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت چیکن کِباب فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر چیکن کِباب فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.00307 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 42.96  درصدی یا 0.001319 دلار چیکن کِباب فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت چیکن کِباب فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر چیکن کِباب فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.007211 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 75.71 درصدی یا 0.00546 دلار چیکن کِباب فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت چیکن کِباب فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر چیکن کِباب فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 0.00657 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 73.34 درصدی یا 0.004819 دلار چیکن کِباب فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت چیکن کِباب فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر چیکن کِباب فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 اسفند 1399  با رقم 1.490734 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.88 درصدی یا 1.488983 دلار چیکن کِباب فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت چیکن کِباب فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای چیکن کِباب فایننس برابر است با 4.340646 دلار که در تاریخ شنبه 2 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در چیکن کِباب فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به چیکن کِباب فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.670253 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید چیکن کِباب فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به چیکن کِباب فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 42.96 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در چیکن کِباب فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به چیکن کِباب فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 75.71 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در چیکن کِباب فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به چیکن کِباب فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  73.34 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در چیکن کِباب فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 1 اسفند 1399 بخشی از سرمایه خود را به چیکن کِباب فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 99.88 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در چیکن کِباب فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت چیکن کِباب فایننس، 42.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در چیکن کِباب فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت چیکن کِباب فایننس، 42.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در چیکن کِباب فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت چیکن کِباب فایننس،  42.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در چیکن کِباب فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت چیکن کِباب فایننس،  42.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در چیکن کِباب فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 16.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت چیکن کِباب فایننس،  42.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در چیکن کِباب فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت چیکن کِباب فایننس،  42.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در چیکن کِباب فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت چیکن کِباب فایننس،  42.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات چیکن کِباب فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین