بلومزِد لویالتی کلاب تیکت

Bloomzed Loyalty Club Ticket
نرخ فعلی:: 4.41 0.23
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 4.41 0.23

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.41 0.23

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بلومزِد لویالتی کلاب تیکت

در حال حاضر قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بلومزِد لویالتی کلاب تیکت 4.41 دلار می باشد

قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت روز گذشته برابر با 4.4 دلار بود

قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به روز گذشته 0.01 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بلومزِد لویالتی کلاب تیکت برابر با 4.38 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بلومزِد لویالتی کلاب تیکت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.42 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بلومزِد لویالتی کلاب تیکت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.38 دلار

قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلومزِد لویالتی کلاب تیکت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 4.56 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.28 درصدی یا 0.15 دلار بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلومزِد لویالتی کلاب تیکت در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 4.54 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.86  درصدی یا 0.13 دلار بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلومزِد لویالتی کلاب تیکت در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 5.021274 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.17 درصدی یا 0.611274 دلار بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلومزِد لویالتی کلاب تیکت در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 1.555873 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 183.44 درصدی یا 2.854127 دلار بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلومزِد لویالتی کلاب تیکت در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 2.967699 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 48.59 درصدی یا 1.442301 دلار بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بلومزِد لویالتی کلاب تیکت برابر است با 5.341039 دلار که در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بلومزِد لویالتی کلاب تیکت چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بلومزِد لویالتی کلاب تیکت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.22779 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بلومزِد لویالتی کلاب تیکت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بلومزِد لویالتی کلاب تیکت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.86 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بلومزِد لویالتی کلاب تیکت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بلومزِد لویالتی کلاب تیکت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.17 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بلومزِد لویالتی کلاب تیکت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بلومزِد لویالتی کلاب تیکت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  183.44 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بلومزِد لویالتی کلاب تیکت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به بلومزِد لویالتی کلاب تیکت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 48.59 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت، 2.86 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت، 2.86 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت،  2.86 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت،  2.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت،  2.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت،  2.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلومزِد لویالتی کلاب تیکت نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلومزِد لویالتی کلاب تیکت،  2.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بلومزِد لویالتی کلاب تیکت

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین