بلاکبرن

Blockburn
نرخ فعلی:: 0.000168 0.6
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000168 0.6

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000168 0.6

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بلاکبرن

در حال حاضر قیمت بلاکبرن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بلاکبرن 0.000168 دلار می باشد

قیمت بلاکبرن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بلاکبرن روز گذشته برابر با 0.000167 دلار بود

قیمت بلاکبرن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بلاکبرن نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بلاکبرن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بلاکبرن برابر با 0.000168 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بلاکبرن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000168 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بلاکبرن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000164 دلار

قیمت بلاکبرن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلاکبرن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.000172 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.32 درصدی یا 0.000004 دلار بلاکبرن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بلاکبرن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلاکبرن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.000166 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.2  درصدی یا 0.000002 دلار بلاکبرن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بلاکبرن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلاکبرن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.000037 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 348.14 درصدی یا 0.000131 دلار بلاکبرن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بلاکبرن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلاکبرن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.000023 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 630.11 درصدی یا 0.000145 دلار بلاکبرن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بلاکبرن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلاکبرن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.000018 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 830.23 درصدی یا 0.00015 دلار بلاکبرن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بلاکبرن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بلاکبرن برابر است با 0.307879 دلار که در تاریخ دوشنبه 28 مرداد 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بلاکبرن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بلاکبرن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.183432 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بلاکبرن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بلاکبرن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.2 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بلاکبرن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بلاکبرن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 348.14 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بلاکبرن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بلاکبرن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  630.11 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بلاکبرن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به بلاکبرن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 830.23 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلاکبرن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلاکبرن، 1.2 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلاکبرن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلاکبرن، 1.2 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلاکبرن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلاکبرن،  1.2 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلاکبرن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلاکبرن،  1.2 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلاکبرن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلاکبرن،  1.2 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلاکبرن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلاکبرن،  1.2 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلاکبرن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلاکبرن،  1.2 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بلاکبرن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین