بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی

BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY
نرخ فعلی:: 4.87 13.55
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 4.87 13.55

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.87 13.55

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی

در حال حاضر قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی 4.87 دلار می باشد

قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی روز گذشته برابر با 5.53 دلار بود

قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به روز گذشته 0.66 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی برابر با 5.52 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.52 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.85 دلار

قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 2.49 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 95.58 درصدی یا 2.38 دلار بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 8.55 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.04  درصدی یا 3.68 دلار بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.136068 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3,479.09 درصدی یا 4.733932 دلار بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 0.306818 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,487.25 درصدی یا 4.563182 دلار بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 0.554918 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 777.6 درصدی یا 4.315082 دلار بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی برابر است با 56.7 دلار که در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.728597 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 43.04 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3,479.09 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1,487.25 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 777.6 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی، 43.04 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی، 43.04 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی،  43.04 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی،  43.04 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی،  43.04 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی،  43.04 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 51.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی،  43.04 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بیتیکا دیجیتال کریپتو کارنسی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین