بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس

Beyond Meat Inc tokenized stock Bittrex
نرخ فعلی:: 63.67 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 63.67 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 63.67 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس

در حال حاضر قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس 63.67 دلار می باشد

قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس روز گذشته برابر با 63.67 دلار بود

قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

63.68 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

60.71 دلار

قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 61.77 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.07 درصدی یا 1.9 دلار بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 68.41 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.92  درصدی یا 4.74 دلار بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 92.041308 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 30.82 درصدی یا 28.371308 دلار بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 129.289944 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 50.75 درصدی یا 65.619944 دلار بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 194.087048 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 67.19 درصدی یا 130.417048 دلار بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس برابر است با 194.087048 دلار که در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.075927 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.92 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 30.82 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  50.75 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 67.19 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.66  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس، 6.92 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس، 6.92 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس،  6.92 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس،  6.92 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس،  6.92 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس،  6.92 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس،  6.92 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بیاند میت توکنایزد استاک بیترکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین