بیبی اتریوم

BabyEthereum
نرخ فعلی:: 0.000001 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000001 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000001 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بیبی اتریوم

در حال حاضر قیمت بیبی اتریوم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بیبی اتریوم 0.000001 دلار می باشد

قیمت بیبی اتریوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بیبی اتریوم روز گذشته برابر با 0.000001 دلار بود

قیمت بیبی اتریوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بیبی اتریوم نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت بیبی اتریوم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بیبی اتریوم برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیبی اتریوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000002 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بیبی اتریوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000001 دلار

قیمت بیبی اتریوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیبی اتریوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار بیبی اتریوم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بیبی اتریوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیبی اتریوم در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار بیبی اتریوم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بیبی اتریوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیبی اتریوم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1400  با رقم 0.000002 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 58.63 درصدی یا 0.000001 دلار بیبی اتریوم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بیبی اتریوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیبی اتریوم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1400  با رقم 0.000002 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 58.63 درصدی یا 0.000001 دلار بیبی اتریوم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بیبی اتریوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیبی اتریوم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1400  با رقم 0.000002 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 58.63 درصدی یا 0.000001 دلار بیبی اتریوم نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بیبی اتریوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بیبی اتریوم برابر است با 0.000017 دلار که در تاریخ شنبه 22 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بیبی اتریوم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیبی اتریوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 50 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بیبی اتریوم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به بیبی اتریوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیبی اتریوم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیبی اتریوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 58.63 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیبی اتریوم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیبی اتریوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  58.63 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بیبی اتریوم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیبی اتریوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 58.63 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی اتریوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی اتریوم، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی اتریوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی اتریوم، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی اتریوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی اتریوم،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی اتریوم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی اتریوم،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی اتریوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 22.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی اتریوم،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی اتریوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی اتریوم،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی اتریوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی اتریوم،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بیبی اتریوم

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین