آتلانتیس لونز

Atlantis Loans
نرخ فعلی:: 4.24 0.71
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 4.24 0.71

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.24 0.71

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آتلانتیس لونز

در حال حاضر قیمت آتلانتیس لونز چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آتلانتیس لونز 4.24 دلار می باشد

قیمت آتلانتیس لونز روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آتلانتیس لونز روز گذشته برابر با 4.27 دلار بود

قیمت آتلانتیس لونز نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آتلانتیس لونز نسبت به روز گذشته 0.03 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت آتلانتیس لونز در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آتلانتیس لونز برابر با 4.19 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آتلانتیس لونز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.39 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آتلانتیس لونز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.18 دلار

قیمت آتلانتیس لونز نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آتلانتیس لونز در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 5.24 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.08 درصدی یا 1 دلار آتلانتیس لونز نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آتلانتیس لونز نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آتلانتیس لونز در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 10.48 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 59.54  درصدی یا 6.24 دلار آتلانتیس لونز نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آتلانتیس لونز نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آتلانتیس لونز در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 68.249872 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 93.78 درصدی یا 64.009872 دلار آتلانتیس لونز نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آتلانتیس لونز نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آتلانتیس لونز در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 68.249872 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 93.78 درصدی یا 64.009872 دلار آتلانتیس لونز نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آتلانتیس لونز نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آتلانتیس لونز در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 68.249872 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 93.78 درصدی یا 64.009872 دلار آتلانتیس لونز نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آتلانتیس لونز تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آتلانتیس لونز برابر است با 68.249872 دلار که در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آتلانتیس لونز چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آتلانتیس لونز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.768559 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آتلانتیس لونز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به آتلانتیس لونز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 59.54 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آتلانتیس لونز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آتلانتیس لونز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 93.78 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آتلانتیس لونز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آتلانتیس لونز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  93.78 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آتلانتیس لونز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آتلانتیس لونز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 93.78 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتلانتیس لونز نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتلانتیس لونز، 59.54 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتلانتیس لونز نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتلانتیس لونز، 59.54 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتلانتیس لونز نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتلانتیس لونز،  59.54 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتلانتیس لونز نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتلانتیس لونز،  59.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتلانتیس لونز نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتلانتیس لونز،  59.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتلانتیس لونز نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتلانتیس لونز،  59.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتلانتیس لونز نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتلانتیس لونز،  59.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آتلانتیس لونز

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین