انسری

Answerly
نرخ فعلی:: 0.029186 0.98
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.029186 0.98

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.029186 0.98

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات انسری

در حال حاضر قیمت انسری چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر انسری 0.029186 دلار می باشد

قیمت انسری روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت انسری روز گذشته برابر با 0.029309 دلار بود

قیمت انسری نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت انسری نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت انسری در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای انسری برابر با 0.029383 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انسری به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.029397 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای انسری به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.029186 دلار

قیمت انسری نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انسری در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 24 دی 1400  با رقم 0.028862 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.12 درصدی یا 0.000324 دلار انسری نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت انسری نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انسری در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1400  با رقم 0.045228 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.46  درصدی یا 0.016042 دلار انسری نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت انسری نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انسری در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 0.07498 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 61.07 درصدی یا 0.045794 دلار انسری نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت انسری نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انسری در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 شهریور 1400  با رقم 0.317558 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 90.8 درصدی یا 0.288372 دلار انسری نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت انسری نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انسری در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 شهریور 1400  با رقم 0.317558 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 90.8 درصدی یا 0.288372 دلار انسری نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت انسری تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای انسری برابر است با 0.383021 دلار که در تاریخ پنجشنبه 1 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در انسری چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انسری تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.356103 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید انسری چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به انسری تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 35.46 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در انسری چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به انسری، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 61.07 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در انسری چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به انسری تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  90.8 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در انسری چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به انسری، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 90.8 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انسری نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انسری، 35.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انسری نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انسری، 35.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انسری نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انسری،  35.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انسری نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انسری،  35.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انسری نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 22.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انسری،  35.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انسری نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انسری،  35.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انسری نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انسری،  35.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات انسری

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین