آوی بی یو اس دی

Aave BUSD
نرخ فعلی:: 0.998747 0.03
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.998747 0.03

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.998747 0.03

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آوی بی یو اس دی

در حال حاضر قیمت آوی بی یو اس دی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آوی بی یو اس دی 0.998747 دلار می باشد

قیمت آوی بی یو اس دی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آوی بی یو اس دی روز گذشته برابر با 0.998759 دلار بود

قیمت آوی بی یو اس دی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آوی بی یو اس دی نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت آوی بی یو اس دی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آوی بی یو اس دی برابر با 0.999204 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آوی بی یو اس دی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1. دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آوی بی یو اس دی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.997551 دلار

قیمت آوی بی یو اس دی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آوی بی یو اس دی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.999007 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.02 درصدی یا 0.00026 دلار آوی بی یو اس دی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آوی بی یو اس دی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آوی بی یو اس دی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 1 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.12  درصدی یا 0.001253 دلار آوی بی یو اس دی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آوی بی یو اس دی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آوی بی یو اس دی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 0.999984 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.12 درصدی یا 0.001237 دلار آوی بی یو اس دی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آوی بی یو اس دی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آوی بی یو اس دی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 1.00011 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.13 درصدی یا 0.001363 دلار آوی بی یو اس دی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آوی بی یو اس دی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آوی بی یو اس دی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 8 اسفند 1399  با رقم 0.9997 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.09 درصدی یا 0.000953 دلار آوی بی یو اس دی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آوی بی یو اس دی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آوی بی یو اس دی برابر است با 1.019925 دلار که در تاریخ سه شنبه 25 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آوی بی یو اس دی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آوی بی یو اس دی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.1241 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آوی بی یو اس دی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به آوی بی یو اس دی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.12 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آوی بی یو اس دی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به آوی بی یو اس دی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.12 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آوی بی یو اس دی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به آوی بی یو اس دی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.13 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آوی بی یو اس دی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 8 اسفند 1399 بخشی از سرمایه خود را به آوی بی یو اس دی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.09 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آوی بی یو اس دی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.37  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوی بی یو اس دی، 0.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آوی بی یو اس دی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوی بی یو اس دی، 0.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آوی بی یو اس دی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوی بی یو اس دی،  0.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آوی بی یو اس دی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوی بی یو اس دی،  0.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آوی بی یو اس دی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوی بی یو اس دی،  0.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آوی بی یو اس دی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوی بی یو اس دی،  0.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آوی بی یو اس دی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوی بی یو اس دی،  0.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آوی بی یو اس دی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین