د میداس تاچ گلد

The Midas Touch Gold
نرخ فعلی:: 0.002968 3.45
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.002968 3.45
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.002968 3.45
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

د میداس تاچ گلد در یک نگاه ۱۸:۳۵:۳۵

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.002968
قیمت ریالی 800
بالاترین قیمت روز 0.003060
پایین ترین قیمت روز 0.002782
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.002866
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۸:۳۵:۳۵
نرخ روز گذشته 0.002869
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 3.45%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0001
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه د میداس تاچ گلد

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,791,313 ریال
سکه
11,140,781 ریال
دلار
11,063,606 ریال
یورو
10,751,569 ریال

نوسانات د میداس تاچ گلد در روز جاری

عملکرد د میداس تاچ گلد

یک هفته 0.0003 9.8039% 1400/07/16
یک ماه 0.0007 33.3333% 1400/06/25
شش ماه 0.0533 94.7275% 1399/03/04
یک سال 0.0533 94.7275% 1399/03/04
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (EMA) د میداس تاچ گلد

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (SMA) د میداس تاچ گلد

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

سطوح ‌حمایت و مقاومت د میداس تاچ گلد

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار کندل‌استیک د میداس تاچ گلد در روز جاری

نمودار نوسان د میداس تاچ گلد در همه ادوار

آرشیو قیمت‌های د میداس تاچ گلد

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/07/23 0.0030 0.0028 0.0031 0.0029 2.72% 0.0001
1400/07/21 0.0027 0.0026 0.0028 0.0027 0.71% 0
1400/07/20 0.0028 0.0026 0.0028 0.0027 2.52% 0.0001
1400/07/19 0.0027 0.0026 0.0028 0.0028 2.22% 0.0001
1400/07/18 0.0026 0.0026 0.0029 0.0027 3.13% 0.0001
1400/07/17 0.0027 0.0026 0.0031 0.0026 - -
1400/07/16 0.0022 0.0022 0.0030 0.0027 - -
1400/07/15 0.0022 0.0022 0.0023 0.0022 - -
1400/07/13 0.0021 0.0021 0.0022 0.0021 0.37% 0
1400/07/12 0.0021 0.0021 0.0022 0.0022 1.35% 0
1400/07/10 0.0022 0.0021 0.0023 0.0022 0.78% 0
1400/07/9 0.0020 0.0020 0.0022 0.0022 9.35% 0.0002
1400/07/8 0.0019 0.0019 0.0020 0.0020 9.35% 0.0002
مشاهده لیست کامل تاریخچه

د میداس تاچ گلد در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.002968 18:35:35 - 0.27% 0.0001 3.45%
0.002976 18:29:01 - 0.34% 0.0001 3.73%
0.002986 18:20:20 - 1.32% 0.0001 4.08%
0.002947 18:11:27 - 0.31% 0.0001 2.72%
0.002938 18:05:57 - 0.62% 0.0001 2.41%
0.002920 17:35:34 - 0.21% 0.0001 1.78%
0.002914 17:29:18 - 0.34% - 1.57%
0.002924 17:20:36 - 0.72% 0.0001 1.92%
0.002903 16:50:23 - 0.03% - 1.19%
0.002904 16:35:41 - 0.41% - 1.22%
0.002892 16:29:29 - 0.56% - 0.80%
0.002876 16:20:31 - 0.56% - 0.24%
0.002892 16:11:30 - 0.21% - 0.80%
0.002886 16:05:51 - 0.07% - 0.59%
0.002884 15:50:32 0.0001 1.98% - 0.52%
0.002941 15:35:43 - 0.41% 0.0001 2.51%
0.002929 15:28:59 - 0.03% 0.0001 2.09%
0.002930 15:11:37 0.0001 1.74% 0.0001 2.13%
0.002981 15:05:41 0.0001 1.95% 0.0001 3.90%
0.002924 14:50:46 0.0001 2.87% 0.0001 1.92%
0.003008 14:35:55 - 0.10% 0.0001 4.84%
0.003005 14:29:31 - 0.50% 0.0001 4.74%
0.003020 14:20:35 - 0.43% 0.0002 5.26%
0.003033 14:11:31 - 0.89% 0.0002 5.72%
0.003060 14:05:55 - 0.86% 0.0002 6.66%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات د میداس تاچ گلد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی