The Midas Touch Gold

The Midas Touch Gold
نرخ فعلی:: 0.004953 1.18
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.004953 1.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.004953 1.18
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۶:۲۱:۱۴

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.004953
قیمت ریالی 1,200
بالاترین قیمت روز 0.005033
پایین ترین قیمت روز 0.004827
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.004895
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۶:۲۱:۱۴
نرخ روز گذشته 0.004895
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.18%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0001
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,706,327 ریال
سکه
9,165,681 ریال
دلار
8,997,004 ریال
یورو
9,193,842 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0008 13.6807% 1400/02/20
یک ماه 0.0513 91.2012% 1399/03/04
شش ماه 0.0513 91.2012% 1399/03/04
یک سال 0.0479 90.6200% 1399/02/29
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 0.0052 0.0046 0.0052 0.0048 6.63% 0.0003
1400/02/26 0.0052 0.0052 0.0056 0.0052 11.67% 0.0006
1400/02/22 0.0057 0.0056 0.0059 0.0058 1.32% 0.0001
1400/02/21 0.0057 0.0054 0.0059 0.0057 0.77% 0
1400/02/20 0.0057 0.0055 0.0059 0.0057 1.49% 0.0001
1400/02/19 0.0060 0.0055 0.0060 0.0057 5.13% 0.0003
1400/02/18 0.0061 0.0059 0.0061 0.0059 3.60% 0.0002
1400/02/17 0.0062 0.0061 0.0062 0.0062 0.19% 0
1400/02/16 0.0085 0.0061 0.0093 0.0062 38.18% 0.0024
1400/02/15 0.0086 0.0084 0.0089 0.0085 560.24% 0.0478
1399/03/4 0.0564 0.0562 0.0564 0.0563 5.25% 0.003
1399/02/30 0.0560 0.0560 0.0592 0.0592 12.20% 0.0064
1399/02/29 0.0496 0.0496 0.0528 0.0528 31.42% 0.0126
1399/02/27 0.0428 0.0402 0.0428 0.0402 8.07% 0.0032
1399/02/26 0.0463 0.0394 0.0463 0.0434 6.73% 0.0029
1399/02/25 0.0478 0.0414 0.0484 0.0463 50.68% 0.0156
1399/02/24 0.0308 0.0308 0.0308 0.0308 38.45% 0.0085
1399/02/23 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 40.88% 0.0064
1399/02/22 0.0156 0.0156 0.0160 0.0158 0.40% 0.0001
1399/02/21 0.0161 0.0157 0.0161 0.0157 2.34% 0.0004
1399/02/20 0.0162 0.0159 0.0162 0.0161 1.19% 0.0002
1399/02/19 0.0157 0.0157 0.0159 0.0159 3.51% 0.0006
1399/02/18 0.0142 0.0142 0.0165 0.0164 9.72% 0.0015
1399/02/17 0.0167 0.0150 0.0167 0.0150 6.46% 0.001
1399/02/16 0.0154 0.0154 0.0176 0.0160 6.46% 0.001
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.004953 06:21:14 - 0.67% 0.0001 1.18%
0.004986 06:02:12 - 0.85% 0.0001 1.86%
0.004944 05:41:06 - 0.98% - 1%
0.004896 05:20:55 0.0001 1.43% - 0.02%
0.004827 05:01:46 0.0001 1.76% 0.0001 1.41%
0.004912 04:47:01 - 0.14% - 0.35%
0.004905 04:41:15 - 0.43% - 0.20%
0.004926 04:21:16 - 0.28% - 0.63%
0.004940 04:02:08 0.0001 1.40% - 0.92%
0.004872 03:43:07 0.0001 1.54% - 0.47%
0.004947 03:41:11 0.0001 1.70% 0.0001 1.06%
0.005031 03:23:59 - 0.04% 0.0001 2.78%
0.005033 03:21:15 - 0.44% 0.0001 2.82%
0.005011 03:01:47 - 0.08% 0.0001 2.37%
0.005007 02:49:00 - 0.72% 0.0001 2.29%
0.004971 02:41:11 - 0.14% 0.0001 1.55%
0.004978 02:20:58 0.0001 2.34% 0.0001 1.70%
0.004864 02:02:27 - 0.33% - 0.64%
0.004880 01:24:55 - 0.02% - 0.31%
0.004879 01:22:23 - 0.16% - 0.33%
0.004871 01:02:13 - 0.14% - 0.49%
0.004878 00:46:10 - 0.12% - 0.35%
0.004884 00:42:40 - 0.57% - 0.23%
0.004912 00:31:57 - 0.10% - 0.35%
0.004907 00:22:55 - 0.25% - 0.25%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی