Revain

Revain
نرخ فعلی:: 0.01277 0.63
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.01277 0.63
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.01277 0.63
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۰:۵۹:۳۷

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.01277
قیمت ریالی 3,300
بالاترین قیمت روز 0.01277
پایین ترین قیمت روز 0.01259
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.01262
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۰:۵۹:۳۷
نرخ روز گذشته 0.01269
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.63%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0001
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,464,514 ریال
سکه
8,628,506 ریال
دلار
9,746,240 ریال
یورو
8,997,591 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0002 1.8447% 1400/01/19
یک ماه 0.0006 4.5864% 1399/12/25
شش ماه 0.0083 39.2772% 1399/07/24
یک سال 0.0022 20.6994% 1399/01/27
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.01

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.01

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.01 0.01 0.01 0.01 -
حمایت 2 (S2) 0.01 0.01 0.01 0.01 -
حمایت 1 (S1) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
نقطه پیوت (PP) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
مقاومت 1 (R1) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
مقاومت 2 (R2) 0.01 0.01 0.01 0.01 -
مقاومت 3 (R3) 0.01 0.01 0.01 0.01 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/01/25 0.0128 0.0125 0.0133 0.0127 1.42% 0.0002
1400/01/24 0.0129 0.0128 0.0135 0.0129 0.39% 0
1400/01/23 0.0129 0.0128 0.0132 0.0129 0.54% 0.0001
1400/01/22 0.0129 0.0126 0.0131 0.0129 0.16% 0
1400/01/21 0.0131 0.0128 0.0137 0.0129 1.94% 0.0003
1400/01/20 0.0130 0.0126 0.0153 0.0131 0.85% 0.0001
1400/01/19 0.0131 0.0126 0.0139 0.0130 1% 0.0001
1400/01/18 0.0125 0.0123 0.0147 0.0131 5.20% 0.0007
1400/01/17 0.0127 0.0124 0.0138 0.0125 1.44% 0.0002
1400/01/16 0.0124 0.0122 0.0127 0.0127 1.85% 0.0002
1400/01/15 0.0126 0.0122 0.0126 0.0124 1.13% 0.0001
1400/01/14 0.0126 0.0121 0.0128 0.0126 0.56% 0.0001
1400/01/13 0.0126 0.0122 0.0128 0.0127 0.24% 0
1400/01/12 0.0124 0.0121 0.0128 0.0126 0.88% 0.0001
1400/01/11 0.0127 0.0121 0.0129 0.0125 1.12% 0.0001
1400/01/10 0.0130 0.0123 0.0131 0.0127 2.61% 0.0003
1400/01/9 0.0124 0.0123 0.0140 0.0130 4.85% 0.0006
1400/01/8 0.0126 0.0123 0.0133 0.0124 1.53% 0.0002
1400/01/7 0.0132 0.0122 0.0135 0.0126 4.46% 0.0006
1400/01/6 0.0122 0.0121 0.0134 0.0131 3.39% 0.0004
1400/01/5 0.0124 0.0119 0.0128 0.0127 2.09% 0.0003
1400/01/4 0.0124 0.0121 0.0127 0.0124 0.65% 0.0001
1400/01/3 0.0123 0.0120 0.0126 0.0124 2.91% 0.0004
1400/01/2 0.0126 0.0120 0.0131 0.0120 4.50% 0.0005
1399/12/30 0.0124 0.0120 0.0128 0.0126 4.50% 0.0005
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.01277 00:59:37 - 0.08% 0.0001 0.63%
0.01276 00:56:48 - 0.08% 0.0001 0.55%
0.01275 00:55:50 - 0.08% 0.0001 0.47%
0.01274 00:53:36 - 0.08% - 0.39%
0.01273 00:52:44 - 0.08% - 0.32%
0.01274 00:51:48 - 0.08% - 0.39%
0.01275 00:49:36 - 0.08% 0.0001 0.47%
0.01274 00:47:55 - 0.16% - 0.39%
0.01272 00:46:36 - 0.08% - 0.24%
0.01273 00:45:47 - 0.08% - 0.32%
0.01274 00:44:39 - 0.08% - 0.39%
0.01275 00:41:48 - 0.08% 0.0001 0.47%
0.01276 00:38:49 - 0.08% 0.0001 0.55%
0.01275 00:37:37 - 0.08% 0.0001 0.47%
0.01274 00:36:37 - 0.08% - 0.39%
0.01273 00:35:46 - 0.08% - 0.32%
0.01272 00:34:49 - 0.08% - 0.24%
0.01271 00:32:46 - 0.08% - 0.16%
0.01272 00:31:48 - 0.08% - 0.24%
0.01273 00:26:42 - 0.16% - 0.32%
0.01271 00:25:54 - 0.24% - 0.16%
0.01268 00:24:39 - 0.16% - 0.08%
0.01266 00:21:35 - 0.08% - 0.24%
0.01267 00:20:48 - 0.16% - 0.16%
0.01265 00:18:35 - 0.24% - 0.32%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی