Revain

Revain
نرخ فعلی:: 0.02342 10.97
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.02342 10.97
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.02342 10.97
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۷:۲۹:۲۵

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.02342
قیمت ریالی 5,500
بالاترین قیمت روز 0.461951
پایین ترین قیمت روز 0.0232
بیشترین مقدار نوسان روز 0.44
درصد بیشترین نوسان روز 10.16%
نرخ بازگشایی بازار 0.02604
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۷:۲۹:۲۵
نرخ روز گذشته 0.02599
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 10.97%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0026
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,742,566 ریال
سکه
9,014,085 ریال
دلار
9,020,456 ریال
یورو
9,037,999 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0186 44.2381% 1400/02/21
یک ماه 0.0103 78.9152% 1400/01/30
شش ماه 0.0127 118.8785% 1399/08/29
یک سال 0.0129 122.4122% 1399/02/30
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.01

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.01

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.56 0.26 0.52 0.63 -
حمایت 2 (S2) 0.26 0.10 0.48 0.30 -
حمایت 1 (S1) 0.12 0.00 0.45 0.19 0.19
نقطه پیوت (PP) 0.16 0.16 0.16 0.13 0.13
مقاومت 1 (R1) 0.31 0.33 0.49 0.24 0.24
مقاومت 2 (R2) 0.60 0.44 0.53 0.57 -
مقاومت 3 (R3) 0.75 0.60 0.57 0.68 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/28 0.0276 0.0257 0.4760 0.0259 4.95% 0.0013
1400/02/27 0.0256 0.0232 0.5108 0.0271 6.27% 0.0016
1400/02/26 0.0229 0.0204 0.0349 0.0255 10.76% 0.0025
1400/02/25 0.0246 0.0228 0.0253 0.0231 1.48% 0.0003
1400/02/24 0.0238 0.0228 0.0276 0.0234 1.45% 0.0003
1400/02/23 0.0276 0.0233 0.0384 0.0237 13.06% 0.0031
1400/02/22 0.0411 0.0218 0.0564 0.0268 56.54% 0.0152
1400/02/21 0.0217 0.0186 0.0540 0.0420 115.27% 0.0225
1400/02/20 0.0143 0.0142 0.0238 0.0195 51.04% 0.0066
1400/02/18 0.0129 0.0129 0.0129 0.0129 2.81% 0.0004
1400/02/17 0.0129 0.0126 0.0133 0.0133 1.53% 0.0002
1400/02/16 0.0128 0.0126 0.0132 0.0131 1.24% 0.0002
1400/02/15 0.0128 0.0128 0.0134 0.0129 1.57% 0.0002
1400/02/14 0.0128 0.0124 0.0131 0.0127 1.73% 0.0002
1400/02/13 0.0128 0.0125 0.0132 0.0129 1.41% 0.0002
1400/02/12 0.0130 0.0126 0.0130 0.0128 1.80% 0.0002
1400/02/11 0.0128 0.0127 0.0131 0.0130 1.25% 0.0002
1400/02/10 0.0130 0.0127 0.0133 0.0128 1.17% 0.0002
1400/02/9 0.0129 0.0126 0.0133 0.0130 0.54% 0.0001
1400/02/8 0.0129 0.0127 0.0131 0.0129 0.55% 0.0001
1400/02/7 0.0127 0.0126 0.0132 0.0128 1.26% 0.0002
1400/02/6 0.0129 0.0122 0.0134 0.0127 1.81% 0.0002
1400/02/5 0.0135 0.0126 0.0140 0.0129 4.57% 0.0006
1400/02/4 0.0129 0.0127 0.0140 0.0135 4.49% 0.0006
1400/02/3 0.0131 0.0117 0.0134 0.0129 4.49% 0.0006
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.02342 07:29:25 - 0.17% 0.0026 10.97%
0.02338 07:27:14 - 0.21% 0.0026 11.16%
0.02343 07:25:13 0.0005 2.30% 0.0026 10.93%
0.02397 07:23:15 - 0.04% 0.002 8.43%
0.02396 07:21:26 0.0004 1.53% 0.002 8.47%
0.0236 07:19:16 0.0001 0.30% 0.0024 10.13%
0.02367 07:17:19 0.0001 0.25% 0.0023 9.80%
0.02361 07:15:38 0.0001 0.21% 0.0024 10.08%
0.02366 07:13:28 0.0002 0.72% 0.0023 9.85%
0.02383 07:11:37 - 0.13% 0.0022 9.06%
0.0238 07:09:27 0.0003 1.19% 0.0022 9.20%
0.02352 07:07:33 - 0.17% 0.0025 10.50%
0.02356 07:05:31 0.0001 0.59% 0.0024 10.31%
0.0237 07:03:08 0.0002 0.77% 0.0023 9.66%
0.02352 07:00:38 - 0.09% 0.0025 10.50%
0.02354 06:58:18 0.0003 1.47% 0.0025 10.41%
0.0232 06:56:20 0.0008 3.32% 0.0028 12.03%
0.02397 06:54:12 0.0001 0.46% 0.002 8.43%
0.02386 06:52:26 - 0.13% 0.0021 8.93%
0.02389 06:50:27 0.0003 1.31% 0.0021 8.79%
0.02358 06:48:17 0.0006 2.59% 0.0024 10.22%
0.02419 06:46:30 0.0001 0.58% 0.0018 7.44%
0.02405 06:44:31 0.0004 1.91% 0.0019 8.07%
0.0236 06:42:40 - 0.13% 0.0024 10.13%
0.02357 06:40:30 0.0002 0.76% 0.0024 10.27%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی