Golem

Golem
نرخ فعلی:: 0.526339 0.73
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.526339 0.73
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.526339 0.73
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۳۵:۱۷

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.526339
قیمت ریالی 600,000
بالاترین قیمت روز 0.526339
پایین ترین قیمت روز 0.518108
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.522537
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۵:۳۵:۱۷
نرخ روز گذشته 0.522537
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.73%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0038
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,826,628 ریال
سکه
11,350,418 ریال
دلار
11,279,103 ریال
یورو
11,317,887 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0202 3.6946% 1400/06/21
یک ماه 0.1075 25.6512% 1400/05/28
شش ماه 0.0552 11.7208% 1399/12/02
یک سال - - -
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.51
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.51
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.48
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.42
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.42

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.51
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.52
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.54
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.51
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.47
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.38
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.25

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.51 0.51 0.51 0.51 -
حمایت 2 (S2) 0.51 0.51 0.51 0.51 -
حمایت 1 (S1) 0.52 0.52 0.51 0.51 0.52
نقطه پیوت (PP) 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
مقاومت 1 (R1) 0.52 0.52 0.53 0.52 0.53
مقاومت 2 (R2) 0.53 0.52 0.53 0.53 -
مقاومت 3 (R3) 0.53 0.53 0.53 0.53 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/06/27 0.5269 0.5233 0.5391 0.5237 0.20% 0.0011
1400/06/26 0.5123 0.5076 0.5801 0.5247 2.52% 0.0129
1400/06/25 0.5179 0.5082 0.5230 0.5118 1.34% 0.0069
1400/06/24 0.5055 0.5013 0.5192 0.5187 2.36% 0.012
1400/06/23 0.4941 0.4924 0.5117 0.5067 2.56% 0.0127
1400/06/22 0.5462 0.4909 0.5581 0.4940 10.62% 0.0525
1400/06/21 0.5222 0.5062 0.5578 0.5465 4.10% 0.0215
1400/06/20 0.5162 0.5049 0.5282 0.5250 1.10% 0.0057
1400/06/19 0.5528 0.5042 0.5666 0.5193 6.28% 0.0326
1400/06/18 0.5434 0.5234 0.5625 0.5520 1.42% 0.0077
1400/06/17 0.5058 0.4854 0.5796 0.5443 6.48% 0.0331
1400/06/16 0.6185 0.5011 0.6496 0.5111 22.12% 0.1131
1400/06/15 0.6077 0.5955 0.6505 0.6242 2.87% 0.0174
1400/06/14 0.6645 0.5923 0.6815 0.6068 9.10% 0.0552
1400/06/13 0.6286 0.6231 0.7552 0.6620 5.79% 0.0363
1400/06/12 0.5762 0.5483 0.7080 0.6258 8.72% 0.0502
1400/06/11 0.5099 0.4987 0.6216 0.5756 12.85% 0.0655
1400/06/10 0.4844 0.4786 0.5631 0.5100 5.01% 0.0243
1400/06/9 0.4973 0.4653 0.5036 0.4857 3.06% 0.0149
1400/06/8 0.4831 0.4680 0.5077 0.5006 3.40% 0.0164
1400/06/7 0.4523 0.4417 0.5140 0.4841 6.85% 0.031
1400/06/6 0.4575 0.4526 0.4645 0.4531 0.56% 0.0026
1400/06/5 0.4408 0.4348 0.4570 0.4557 3.03% 0.0134
1400/06/4 0.4548 0.4346 0.4644 0.4423 3.17% 0.014
1400/06/3 0.4405 0.4351 0.4639 0.4563 3.17% 0.014
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.526339 05:35:17 0.0041 0.79% 0.0038 0.73%
0.522225 05:29:11 0.0026 0.50% 0.0003 0.06%
0.524833 05:19:56 0.0019 0.36% 0.0023 0.44%
0.522955 05:09:13 0.001 0.20% 0.0004 0.08%
0.523987 05:07:13 0.0001 0.02% 0.0014 0.28%
0.523884 04:52:54 - - 0.0013 0.26%
0.523874 04:50:15 0.0021 0.40% 0.0013 0.26%
0.525958 04:35:07 0.0022 0.42% 0.0034 0.65%
0.523768 04:29:01 - - 0.0012 0.24%
0.523779 04:20:57 0.0004 0.07% 0.0012 0.24%
0.523402 04:10:00 0.0003 0.06% 0.0009 0.17%
0.523703 04:06:11 0.0011 0.22% 0.0012 0.22%
0.522575 03:51:12 - - - 0.01%
0.522562 03:48:58 0.0008 0.14% - -
0.521809 03:35:12 0.0002 0.03% 0.0007 0.14%
0.521656 03:29:10 0.0006 0.12% 0.0009 0.17%
0.522304 03:21:09 0.0012 0.24% 0.0002 0.04%
0.523542 03:09:12 0.0009 0.16% 0.001 0.19%
0.524399 03:07:07 0.0008 0.15% 0.0019 0.36%
0.525197 02:51:12 - - 0.0027 0.51%
0.525180 02:48:57 0.0008 0.15% 0.0026 0.51%
0.524393 02:35:12 0.0015 0.29% 0.0019 0.36%
0.522865 02:29:10 0.0003 0.05% 0.0003 0.06%
0.522598 02:21:00 0.0019 0.37% 0.0001 0.01%
0.524530 02:10:16 0.0001 0.02% 0.002 0.38%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی