Globalvillage Ecosystem

Globalvillage Ecosystem
نرخ فعلی:: 0.00022954 0.14
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00022954 0.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00022954 0.14
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۵۵:۲۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.00022954
قیمت ریالی 100
بالاترین قیمت روز 0.00024286
پایین ترین قیمت روز 0.00018833
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.00022923
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۹:۵۵:۲۹
نرخ روز گذشته 0.00022923
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.14%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,435,817 ریال
سکه
9,244,601 ریال
دلار
9,277,119 ریال
یورو
9,200,028 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0000 0.7506% 1400/02/18
یک ماه 0.0001 46.0271% 1399/03/04
شش ماه 0.0001 46.0271% 1399/03/04
یک سال 0.0001 46.5585% 1399/02/26
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 20.20% 0
1400/02/19 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 17.63% 0
1400/02/18 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 14.62% 0
1400/02/17 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 21.62% 0
1400/02/16 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.11% 0
1400/02/15 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 33.77% 0.0001
1399/03/4 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 5.03% 0
1399/02/30 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.26% 0
1399/02/29 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 4.75% 0
1399/02/27 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.37% 0
1399/02/26 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.52% 0
1399/02/25 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.92% 0
1399/02/24 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.11% 0
1399/02/23 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.46% 0
1399/02/22 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.95% 0
1399/02/21 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 14.90% 0
1399/02/20 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.83% 0
1399/02/19 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.27% 0
1399/02/18 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.60% 0
1399/02/17 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.17% 0
1399/02/16 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 4.10% 0
1399/02/15 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.06% 0
1399/02/14 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 5.25% 0
1399/02/13 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 5.12% 0
1399/02/12 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 5.12% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.00022954 19:55:29 - 6.22% - 0.14%
0.00021609 19:39:38 - 3.76% - 6.08%
0.00022422 19:24:37 - 4.04% - 2.23%
0.00023327 19:09:33 - 3.17% - 1.76%
0.00022611 18:55:14 - 1.45% - 1.38%
0.00022939 18:39:38 - 9.23% - 0.07%
0.00021000 18:23:38 - 0.26% - 9.16%
0.00021054 18:09:40 - 0.69% - 8.88%
0.00021199 17:56:52 - 0.51% - 8.13%
0.00021092 17:39:44 - 0.31% - 8.68%
0.00021026 17:26:40 - 0.70% - 9.02%
0.00020879 16:54:37 - 0.71% - 9.79%
0.00020731 16:42:27 - 0.02% - 10.57%
0.00020726 16:24:51 - 0.34% - 10.60%
0.00020796 16:09:49 - 6.13% - 10.23%
0.00019594 15:39:39 - 1.46% - 16.99%
0.00019880 15:23:56 - 0.38% - 15.31%
0.00019804 14:55:49 - 0.07% - 15.75%
0.00019791 14:39:56 - 0.32% - 15.83%
0.00019855 14:25:00 - 1.29% - 15.45%
0.00019602 14:09:25 - 0.33% - 16.94%
0.00019666 13:56:40 - 0.18% - 16.56%
0.00019631 13:41:11 - 0.39% - 16.77%
0.00019554 13:09:47 - 2.83% - 17.23%
0.00020108 12:25:32 - 1.32% - 14%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی