Globalvillage Ecosystem

Globalvillage Ecosystem
نرخ فعلی:: 0.000129 6.61
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000129 6.61
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000129 6.61
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۴۵:۵۶

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.000129
قیمت ریالی 100
بالاترین قیمت روز 0.000135
پایین ترین قیمت روز 0.000119
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.000122
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۰:۴۵:۵۶
نرخ روز گذشته 0.000121
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 6.61%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,549,591 ریال
سکه
9,551,918 ریال
دلار
9,974,626 ریال
یورو
9,767,215 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0000 20.3704% 1400/03/24
یک ماه 0.0000 4.4444% 1400/02/31
شش ماه 0.0000 17.9337% 1399/03/04
یک سال 0.0000 17.9337% 1399/03/04
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 9.8E -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/03/30 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 1.67% 0
1400/03/29 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 13.11% 0
1400/03/28 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 7.25% 0
1400/03/27 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 12.84% 0
1400/03/26 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.21% 0
1400/03/25 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.85% 0
1400/03/24 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 3.18% 0
1400/03/23 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 3.97% 0
1400/03/22 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 - 0
1400/03/21 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 2.72% 0
1400/03/20 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 5.44% 0
1400/03/19 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 13.97% 0
1400/03/18 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 11.76% 0
1400/03/17 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 1.32% 0
1400/03/16 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 16.23% 0
1400/03/15 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.35% 0
1400/03/14 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 7.57% 0
1400/03/13 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 5.85% 0
1400/03/12 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 25.53% 0
1400/03/11 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 1.69% 0
1400/03/10 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 5.42% 0
1400/03/9 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 19.91% 0
1400/03/8 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.000129 10:45:56 - 0.78% - 6.61%
0.000128 10:25:27 - 1.59% - 5.79%
0.000126 09:43:17 - 3.28% - 4.13%
0.000122 09:04:31 - 3.28% - 0.83%
0.000126 08:45:51 - 3.28% - 4.13%
0.000122 08:23:59 - 3.28% - 0.83%
0.000126 08:05:04 - 0.79% - 4.13%
0.000127 07:47:55 - 0.79% - 4.96%
0.000128 07:44:20 - 2.40% - 5.79%
0.000125 07:25:26 - 1.60% - 3.31%
0.000127 07:06:46 - 0.79% - 4.96%
0.000128 06:43:52 - 0.79% - 5.79%
0.000127 06:24:20 - 2.36% - 4.96%
0.000130 06:08:40 - 0.78% - 7.44%
0.000129 05:46:37 - 0.78% - 6.61%
0.000130 05:26:41 - 0.78% - 7.44%
0.000129 05:07:00 - 4.65% - 6.61%
0.000135 04:49:28 - 7.14% - 11.57%
0.000126 04:45:32 - 4.13% - 4.13%
0.000121 04:22:48 - 0.83% - -
0.000122 04:06:42 - 1.67% - 0.83%
0.000120 03:44:09 - 0.83% - 0.83%
0.000121 02:45:55 - 1.68% - -
0.000119 02:28:14 - 0.84% - 1.68%
0.000120 01:46:51 - 0.83% - 0.83%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی