انیگما / Enigma

Enigma
نرخ فعلی:: 0.131794 24.19
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.131794 24.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.131794 24.19
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۴۴:۳۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.131794
قیمت ریالی 31,100
بالاترین قیمت روز 0.176259
پایین ترین قیمت روز 0.131615
بیشترین مقدار نوسان روز 0.03
درصد بیشترین نوسان روز 8.96%
نرخ بازگشایی بازار 0.163676
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۲:۴۴:۳۰
نرخ روز گذشته 0.163676
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 24.19%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0319
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,856,554 ریال
سکه
9,350,378 ریال
دلار
9,101,474 ریال
یورو
9,284,217 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.1273 49.1247% 1400/02/20
یک ماه 0.5258 79.9571% 1399/09/22
شش ماه 0.3394 72.0295% 1399/08/28
یک سال 0.1348 50.5705% 1399/02/29
سه سال 2.1839 94.3086% 1397/02/28
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.20
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.38
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.45
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.41
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.34

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.22
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.28
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.40
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.41
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.45
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.43
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.32

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.07 0.10 0.07 0.09 -
حمایت 2 (S2) 0.10 0.11 0.07 0.11 -
حمایت 1 (S1) 0.11 0.12 0.08 0.14 0.10
نقطه پیوت (PP) 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14
مقاومت 1 (R1) 0.16 0.16 0.18 0.18 0.15
مقاومت 2 (R2) 0.19 0.17 0.18 0.20 -
مقاومت 3 (R3) 0.20 0.19 0.18 0.23 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 0.1625 0.1129 0.1893 0.1644 0.17% 0.0003
1400/02/26 0.1590 0.1339 0.2032 0.1642 76.61% 0.1258
1400/02/22 0.2507 0.1667 0.2978 0.2899 19.03% 0.0464
1400/02/21 0.2804 0.2151 0.3108 0.2436 6.36% 0.0155
1400/02/20 0.2095 0.2021 0.3180 0.2591 22.91% 0.0483
1400/02/19 0.4186 0.1646 0.4192 0.2108 93.23% 0.1965
1400/02/18 0.3590 0.3350 0.4140 0.4073 13.21% 0.0475
1400/02/17 0.4039 0.3587 0.4039 0.3598 0.02% 0.0001
1400/02/16 0.3775 0.3268 0.4033 0.3598 4.56% 0.0164
1400/02/15 0.3359 0.2965 0.3991 0.3762 74.79% 0.2814
1399/09/22 0.6009 0.5954 0.6716 0.6576 8.94% 0.054
1399/09/21 0.6196 0.5477 0.6871 0.6036 2.32% 0.014
1399/09/20 0.5114 0.5106 0.6435 0.6176 20.41% 0.1047
1399/09/19 0.5238 0.5117 0.5612 0.5129 2.47% 0.0127
1399/09/18 0.4809 0.4603 0.5256 0.5256 9.33% 0.0449
1399/09/17 0.4519 0.4338 0.5525 0.4807 7.20% 0.0323
1399/09/16 0.4597 0.4182 0.4661 0.4484 2.58% 0.0116
1399/09/15 0.4301 0.4188 0.4746 0.4600 6.27% 0.0271
1399/09/14 0.4530 0.4175 0.4696 0.4329 4.84% 0.021
1399/09/13 0.4335 0.4312 0.4595 0.4538 5.20% 0.0224
1399/09/12 0.4246 0.4180 0.4739 0.4314 1.53% 0.0065
1399/09/11 0.4270 0.4117 0.4730 0.4249 0.42% 0.0018
1399/09/10 0.4651 0.4267 0.4923 0.4267 8.77% 0.0374
1399/09/9 0.4659 0.4440 0.4770 0.4641 0.58% 0.0027
1399/09/8 0.4717 0.4244 0.4883 0.4668 0.58% 0.0027
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.131794 12:44:30 0.0002 0.14% 0.0319 24.19%
0.131615 12:29:50 - 0.01% 0.0321 24.36%
0.131627 12:23:12 0.0036 2.73% 0.032 24.35%
0.135225 12:05:48 0.0009 0.64% 0.0285 21.04%
0.134363 11:45:01 0.0001 0.05% 0.0293 21.82%
0.134295 11:42:09 0.0049 3.62% 0.0294 21.88%
0.139163 11:25:37 - 0.03% 0.0245 17.61%
0.139128 11:23:02 0.0014 1.03% 0.0245 17.64%
0.137704 11:04:30 0.0005 0.34% 0.026 18.86%
0.137241 10:42:19 0.0064 4.68% 0.0264 19.26%
0.143660 10:28:35 - 0.01% 0.02 13.93%
0.143643 10:22:46 0.0024 1.67% 0.02 13.95%
0.146038 10:03:49 0.0008 0.55% 0.0176 12.08%
0.145244 09:42:12 - 0.03% 0.0184 12.69%
0.145200 09:22:15 0.0017 1.18% 0.0185 12.72%
0.143509 09:04:09 0.0001 0.07% 0.0202 14.05%
0.143608 08:59:01 0.0291 20.26% 0.0201 13.97%
0.172710 08:47:52 0.001 0.61% 0.009 5.52%
0.171669 08:41:04 0.0022 1.32% 0.008 4.88%
0.169440 08:31:25 0.0001 0.07% 0.0058 3.52%
0.169561 08:21:10 0.0008 0.46% 0.0059 3.60%
0.170343 08:04:21 0.0003 0.19% 0.0067 4.07%
0.170024 08:02:16 0.0043 2.55% 0.0063 3.88%
0.174367 07:45:00 0.0001 0.04% 0.0107 6.53%
0.174299 07:41:09 0.0004 0.23% 0.0106 6.49%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی