DAEX

DAEX
نرخ فعلی:: 0.012299 15.55
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.012299 15.55
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.012299 15.55
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۵۴:۵۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.012299
قیمت ریالی 3,000
بالاترین قیمت روز 0.014351
پایین ترین قیمت روز 0.012043
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.014211
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۹:۵۴:۵۹
نرخ روز گذشته 0.014211
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 15.55%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0019
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,410,089 ریال
سکه
9,244,601 ریال
دلار
9,278,381 ریال
یورو
9,203,494 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0011 9.9991% 1400/02/18
یک ماه 0.0064 108.3164% 1399/09/22
شش ماه 0.0072 142.5360% 1399/08/25
یک سال 0.0086 235.5798% 1399/02/26
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.01 0.00 0.01 -
حمایت 2 (S2) 0.01 0.01 0.00 0.01 -
حمایت 1 (S1) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
نقطه پیوت (PP) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
مقاومت 1 (R1) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
مقاومت 2 (R2) 0.01 0.01 0.01 0.01 -
مقاومت 3 (R3) 0.01 0.01 0.01 0.01 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0114 0.0114 0.0183 0.0140 22.13% 0.0025
1400/02/19 0.0111 0.0110 0.0129 0.0115 2.53% 0.0003
1400/02/18 0.0116 0.0111 0.0117 0.0112 4.53% 0.0005
1400/02/17 0.0116 0.0116 0.0117 0.0117 0.18% 0
1400/02/16 0.0117 0.0113 0.0118 0.0117 0.59% 0.0001
1400/02/15 0.0114 0.0112 0.0118 0.0116 96.44% 0.0057
1399/09/22 0.0058 0.0058 0.0059 0.0059 2.66% 0.0002
1399/09/21 0.0059 0.0057 0.0059 0.0058 2.42% 0.0001
1399/09/20 0.0059 0.0058 0.0060 0.0059 0.34% 0
1399/09/19 0.0060 0.0057 0.0060 0.0059 2.56% 0.0002
1399/09/18 0.0061 0.0060 0.0062 0.0060 1% 0.0001
1399/09/17 0.0061 0.0061 0.0062 0.0061 0.92% 0.0001
1399/09/16 0.0061 0.0061 0.0062 0.0061 0.38% 0
1399/09/15 0.0061 0.0059 0.0061 0.0061 0.71% 0
1399/09/14 0.0062 0.0060 0.0063 0.0061 2.52% 0.0002
1399/09/13 0.0061 0.0061 0.0063 0.0062 1.82% 0.0001
1399/09/12 0.0061 0.0059 0.0062 0.0061 0.71% 0
1399/09/11 0.0062 0.0059 0.0064 0.0061 2.24% 0.0001
1399/09/10 0.0058 0.0058 0.0063 0.0062 6.98% 0.0004
1399/09/9 0.0057 0.0056 0.0058 0.0058 1.61% 0.0001
1399/09/8 0.0055 0.0054 0.0057 0.0057 4.52% 0.0002
1399/09/7 0.0055 0.0053 0.0056 0.0055 11.48% 0.0006
1399/09/4 0.0059 0.0058 0.0061 0.0061 3.36% 0.0002
1399/09/3 0.0059 0.0058 0.0060 0.0059 1.12% 0.0001
1399/09/2 0.0059 0.0057 0.0060 0.0060 1.12% 0.0001
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.012299 19:54:59 0.0001 0.58% 0.0019 15.55%
0.012370 19:39:15 0.0001 1.13% 0.0018 14.88%
0.012510 19:24:14 0.0001 0.56% 0.0017 13.60%
0.012440 19:09:13 0.0001 1.13% 0.0018 14.24%
0.012580 18:54:54 0.0001 0.56% 0.0016 12.97%
0.012510 18:23:17 0.0001 1.13% 0.0017 13.60%
0.012370 18:09:17 0.0001 1.13% 0.0018 14.88%
0.012510 17:56:29 0.0002 1.72% 0.0017 13.60%
0.012299 17:39:22 0.0001 0.58% 0.0019 15.55%
0.012370 17:10:49 0.0001 0.57% 0.0018 14.88%
0.012440 16:54:17 0.0001 0.57% 0.0018 14.24%
0.012370 16:24:32 0.0001 0.57% 0.0018 14.88%
0.012440 16:09:24 0.0001 0.57% 0.0018 14.24%
0.012370 15:23:35 0.0002 1.70% 0.0018 14.88%
0.012580 15:08:24 0.0001 0.56% 0.0016 12.97%
0.012510 14:55:24 0.0001 0.56% 0.0017 13.60%
0.012440 14:39:25 0.0001 0.56% 0.0018 14.24%
0.012510 14:24:35 0.0001 0.56% 0.0017 13.60%
0.012580 13:40:41 0.0001 0.56% 0.0016 12.97%
0.012510 13:09:19 0.0001 0.56% 0.0017 13.60%
0.012580 12:25:02 0.0001 0.56% 0.0016 12.97%
0.012651 12:10:26 0.0001 0.56% 0.0016 12.33%
0.012580 11:54:14 0.0001 0.56% 0.0016 12.97%
0.012651 11:41:34 0.0001 0.56% 0.0016 12.33%
0.012580 11:23:29 0.0001 0.56% 0.0016 12.97%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی