Axe

Axe
نرخ فعلی:: 0.102721 76.8
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.102721 76.8
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.102721 76.8
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۴۱:۲۱

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.102721
قیمت ریالی 25,100
بالاترین قیمت روز 0.224468
پایین ترین قیمت روز 0.102721
بیشترین مقدار نوسان روز 0.12
درصد بیشترین نوسان روز 0.6%
نرخ بازگشایی بازار 0.219407
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۴:۴۱:۲۱
نرخ روز گذشته 0.181608
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 76.8%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0789
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,930,514 ریال
سکه
9,528,302 ریال
دلار
9,299,257 ریال
یورو
9,370,950 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0750 42.2114% 1400/02/20
یک ماه 0.1077 51.1889% 1399/03/04
شش ماه 0.1077 51.1889% 1399/03/04
یک سال 0.1172 53.2883% 1399/02/27
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.18
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.20
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.22
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.29
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.44

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.16
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.17
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.19
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.20
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.23
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.30
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.39

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.05 0.02 0.04 0.03 -
حمایت 2 (S2) 0.02 0.06 0.03 0.06 -
حمایت 1 (S1) 0.06 0.09 0.02 0.15 0.04
نقطه پیوت (PP) 0.14 0.14 0.14 0.19 0.13
مقاومت 1 (R1) 0.18 0.18 0.23 0.28 0.16
مقاومت 2 (R2) 0.26 0.21 0.24 0.31 -
مقاومت 3 (R3) 0.30 0.26 0.25 0.40 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/26 0.1063 0.1034 0.1816 0.1816 42.13% 0.0538
1400/02/22 0.1703 0.0798 0.1856 0.1278 25.73% 0.0329
1400/02/21 0.1745 0.1465 0.2017 0.1606 10.65% 0.0171
1400/02/20 0.1816 0.1658 0.2065 0.1778 2.38% 0.0042
1400/02/19 0.1614 0.1530 0.1833 0.1820 12.57% 0.0203
1400/02/18 0.1507 0.1229 0.1742 0.1617 7.25% 0.0109
1400/02/17 0.1514 0.1507 0.1514 0.1507 16.42% 0.0248
1400/02/16 0.1989 0.1442 0.2077 0.1755 11.16% 0.0196
1400/02/15 0.1690 0.1425 0.1951 0.1951 7.89% 0.0154
1399/03/4 0.2102 0.2102 0.2107 0.2104 - 0
1399/02/30 0.2082 0.2082 0.2104 0.2104 0.90% 0.0019
1399/02/29 0.2068 0.2068 0.2123 0.2123 3.56% 0.0076
1399/02/27 0.2188 0.2188 0.2199 0.2199 0.05% 0.0001
1399/02/26 0.2151 0.2134 0.2211 0.2198 1.52% 0.0033
1399/02/25 0.2142 0.2102 0.2165 0.2165 0.47% 0.001
1399/02/24 0.2175 0.2175 0.2175 0.2175 2.20% 0.0047
1399/02/23 0.2128 0.2128 0.2128 0.2128 5.67% 0.0114
1399/02/22 0.2047 0.1968 0.2047 0.2014 4.09% 0.0082
1399/02/21 0.2150 0.2097 0.2150 0.2097 5.75% 0.012
1399/02/20 0.2259 0.2215 0.2259 0.2217 1.68% 0.0037
1399/02/19 0.2178 0.2178 0.2254 0.2254 2.48% 0.0055
1399/02/18 0.2159 0.2111 0.2200 0.2200 1.04% 0.0023
1399/02/17 0.2366 0.2135 0.2366 0.2223 2.36% 0.0052
1399/02/16 0.2204 0.2087 0.2302 0.2275 1.51% 0.0034
1399/02/15 0.2358 0.2186 0.2358 0.2241 1.51% 0.0034
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.102721 04:41:21 0.003 2.95% 0.0789 76.80%
0.105755 04:21:20 0.1067 100.92% 0.0759 71.73%
0.212482 04:02:27 0.0477 28.96% 0.0309 17%
0.164765 03:41:09 0.0521 31.61% 0.0168 10.22%
0.216851 03:21:20 0.0076 3.51% 0.0352 19.41%
0.224468 03:02:17 0.0022 1% 0.0429 23.60%
0.222253 02:21:21 0.0046 2.11% 0.0406 22.38%
0.217650 02:02:47 - 0.01% 0.036 19.85%
0.217628 01:42:25 0.0025 1.15% 0.036 19.83%
0.215161 01:21:31 0.1118 108.21% 0.0336 18.48%
0.103339 01:02:21 0.1184 114.53% 0.0783 75.74%
0.221697 00:42:23 0.0023 1.04% 0.0401 22.07%
0.219407 00:22:40 - - 0.0378 20.81%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی