شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

X-CASH

  • نرخ فعلی:0.00001702
  • بالاترین قیمت روز:0.00001706
  • پایین ترین قیمت روز:0.00001582
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00001600
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۴:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0000162
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک X-CASH در روز جاری

نمودار کندل استیک X-CASH در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00001702 ریال20:14:10
0.00001701 ریال20:12:11
0.00001702 ریال20:08:10
0.00001701 ریال20:04:12
0.00001700 ریال19:50:13
0.0000170 ریال19:46:10
0.00001704 ریال19:36:11
0.0000170 ریال19:34:11
0.00001703 ریال19:32:11
0.0000170 ریال19:28:11
0.00001704 ریال19:22:11
0.00001706 ریال19:20:12
0.00001704 ریال19:18:11
0.00001706 ریال19:04:12
0.00001704 ریال18:48:11
0.00001698 ریال17:34:11
0.00001699 ریال17:22:10
0.00001693 ریال17:16:11
0.00001695 ریال17:12:10
0.00001693 ریال17:10:13
0.00001695 ریال17:06:12
0.00001696 ریال17:02:13
0.00001694 ریال16:52:10
0.00001695 ریال16:46:11
0.00001697 ریال16:08:11
0.0000170 ریال15:38:10
0.00001697 ریال15:34:11
0.00001700 ریال15:20:12
0.0000170 ریال15:14:10
0.00001697 ریال15:00:19
0.00001696 ریال14:50:11
0.00001697 ریال14:46:10
0.00001699 ریال14:16:11
0.00001697 ریال14:02:13
0.00001694 ریال13:34:11
0.00001693 ریال13:20:12
0.0000169 ریال13:08:11
0.00001688 ریال12:58:11
0.00001695 ریال12:12:10
0.00001696 ریال12:03:12
0.0000169 ریال12:00:53
0.00001691 ریال11:51:13
0.00001697 ریال11:48:10
0.00001696 ریال11:45:12
0.00001697 ریال11:42:13
0.00001696 ریال11:36:12
0.00001582 ریال11:24:10
0.00001587 ریال11:21:12
0.0000159 ریال11:12:12
0.00001590 ریال11:06:10
0.00001591 ریال10:57:10
0.00001587 ریال10:51:12
0.00001588 ریال10:42:10
0.00001591 ریال10:36:11
0.00001595 ریال10:27:10
0.00001596 ریال10:24:10
0.00001597 ریال10:09:10
0.00001594 ریال9:57:12
0.0000159 ریال9:51:10
0.00001593 ریال9:42:10
0.00001595 ریال9:39:11
0.00001598 ریال9:36:10
0.00001595 ریال9:33:11
0.00001596 ریال9:30:15
0.00001598 ریال9:27:11
0.00001595 ریال9:18:10
0.00001594 ریال9:12:10
0.00001593 ریال9:00:16
0.0000159 ریال8:51:10
0.00001598 ریال8:42:09
0.00001599 ریال8:36:10
0.00001602 ریال8:18:10
0.00001603 ریال8:12:10
0.00001602 ریال8:06:12
0.00001610 ریال7:57:09
0.00001630 ریال7:45:10
0.00001626 ریال7:40:17
0.00001626 ریال7:40:16
0.00001616 ریال7:30:12
0.00001619 ریال7:18:10
0.00001610 ریال7:06:11
0.00001614 ریال7:00:21
0.00001625 ریال6:48:10
0.00001620 ریال6:36:10
0.0000162 ریال6:33:10
0.00001617 ریال6:18:10
0.00001621 ریال6:15:11
0.00001612 ریال6:06:12
0.00001608 ریال5:57:10
0.00001613 ریال5:48:10
0.00001611 ریال5:45:11
0.00001612 ریال5:39:09
0.00001614 ریال5:30:12
0.00001612 ریال5:24:10
0.00001621 ریال5:21:12
0.0000163 ریال4:45:09
0.00001626 ریال4:36:10
0.00001624 ریال4:33:10
0.00001620 ریال4:21:11
0.00001625 ریال4:18:09
0.00001620 ریال4:15:10
0.00001625 ریال4:06:11
0.00001623 ریال4:00:19
0.00001625 ریال3:57:09
0.00001623 ریال3:54:09
0.00001624 ریال3:42:10
0.0000162 ریال3:39:09
0.00001617 ریال3:36:10
0.00001614 ریال3:24:09
0.00001615 ریال3:18:10
0.00001607 ریال3:09:10
0.00001605 ریال3:06:10
0.00001612 ریال2:36:12
0.00001608 ریال2:30:12
0.00001606 ریال2:27:09
0.00001608 ریال2:24:09
0.00001606 ریال2:18:10
0.00001609 ریال2:12:09
0.00001603 ریال2:03:10
0.00001602 ریال1:54:09
0.00001605 ریال1:51:10
0.00001602 ریال1:45:10
0.00001607 ریال1:39:10
0.00001597 ریال1:30:13
0.00001610 ریال1:19:09
0.00001602 ریال1:12:10
0.0000160 ریال1:06:10
0.00001613 ریال1:04:10
0.0000160 ریال0:42:09
0.00001598 ریال0:36:09
0.00001597 ریال0:33:09
0.0000160 ریال0:30:11
0.00001597 ریال0:21:10
0.00001596 ریال0:18:09
0.00001597 ریال0:15:09
0.00001596 ریال0:12:10
0.00001600 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی