iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

uPlexa

  • نرخ فعلی:0.00012217
  • بالاترین قیمت روز:0.00012652
  • پایین ترین قیمت روز:0.00011696
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00011721
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00011722
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک uPlexa در روز جاری

نمودار کندل استیک uPlexa در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00012217 ریال15:47:13
0.00011995 ریال15:35:13
0.00012428 ریال15:32:13
0.00012168 ریال15:26:13
0.00012183 ریال15:17:13
0.00012141 ریال15:11:14
0.00011911 ریال15:02:14
0.00012130 ریال14:59:12
0.00012095 ریال14:53:13
0.00012114 ریال14:41:14
0.00012136 ریال14:35:13
0.00011992 ریال14:29:12
0.00012474 ریال14:26:14
0.00011992 ریال14:23:11
0.00012266 ریال14:11:14
0.00012512 ریال14:05:14
0.00012087 ریال13:59:12
0.00012278 ریال13:53:13
0.00012454 ریال13:47:12
0.00012450 ریال13:35:15
0.00012462 ریال13:32:13
0.00012237 ریال13:23:13
0.00012026 ریال13:20:15
0.00012036 ریال13:08:12
0.00012488 ریال12:53:13
0.00012352 ریال12:47:13
0.00012105 ریال12:35:13
0.00012586 ریال12:32:21
0.00012132 ریال12:29:12
0.00012130 ریال12:23:11
0.00012559 ریال12:08:15
0.00012596 ریال12:05:12
0.00012397 ریال11:53:12
0.00012404 ریال11:47:12
0.00012154 ریال11:35:16
0.00012130 ریال11:32:12
0.00012344 ریال11:26:14
0.00012334 ریال11:20:18
0.00012332 ریال11:08:15
0.00012128 ریال11:05:13
0.00012599 ریال10:56:15
0.00012153 ریال10:50:18
0.00012380 ریال10:44:14
0.00012128 ریال10:38:15
0.00012422 ریال10:35:15
0.00012593 ریال10:32:15
0.00012422 ریال10:23:11
0.00012406 ریال10:17:11
0.00012172 ریال10:14:14
0.00012652 ریال10:11:12
0.00012172 ریال10:08:14
0.00012239 ریال9:59:11
0.00012518 ریال9:47:12
0.00012262 ریال9:35:14
0.00012031 ریال9:26:12
0.00012040 ریال9:20:13
0.00012042 ریال9:11:12
0.00012046 ریال9:05:12
0.00012071 ریال8:56:12
0.00012086 ریال8:47:11
0.00012064 ریال8:44:11
0.00012054 ریال8:32:12
0.00012038 ریال8:23:11
0.00011994 ریال8:17:11
0.00012008 ریال8:08:11
0.00012021 ریال8:02:12
0.00012027 ریال7:53:11
0.00012015 ریال7:44:11
0.00011974 ریال7:38:11
0.00011977 ریال7:32:11
0.00011954 ریال7:23:11
0.00011944 ریال7:08:11
0.00011947 ریال7:05:12
0.00011973 ریال6:56:12
0.00011977 ریال6:47:11
0.00011970 ریال6:44:11
0.00011950 ریال6:35:17
0.00011943 ریال6:23:11
0.00011971 ریال6:17:12
0.00011962 ریال6:11:12
0.00011971 ریال6:05:12
0.00011948 ریال5:59:13
0.00011920 ریال5:53:13
0.00011926 ریال5:44:11
0.00011920 ریال5:38:12
0.00011926 ریال5:35:13
0.00011964 ریال5:26:11
0.00011933 ریال5:17:11
0.00011919 ریال5:11:13
0.00011965 ریال5:05:12
0.00011980 ریال4:59:10
0.00012022 ریال4:50:18
0.00012038 ریال4:44:11
0.00012024 ریال4:35:13
0.00012061 ریال4:29:11
0.00012067 ریال4:17:10
0.00012049 ریال4:14:11
0.00012012 ریال4:02:12
0.00011918 ریال3:59:11
0.00011891 ریال3:50:13
0.00011872 ریال3:41:12
0.00011833 ریال3:38:10
0.00011857 ریال3:32:11
0.00011891 ریال3:26:10
0.00011924 ریال3:20:12
0.00011914 ریال3:14:12
0.00011878 ریال3:05:15
0.00011863 ریال3:02:11
0.00011881 ریال2:50:12
0.00011905 ریال2:44:11
0.00011900 ریال2:41:11
0.00011872 ریال2:35:12
0.00011873 ریال2:29:11
0.00011835 ریال2:17:10
0.00011813 ریال2:14:12
0.00011801 ریال2:05:12
0.00011797 ریال1:59:10
0.00011765 ریال1:47:11
0.00011786 ریال1:44:11
0.00011785 ریال1:38:11
0.00011727 ریال1:35:13
0.00011773 ریال1:29:10
0.00011741 ریال1:17:11
0.00011763 ریال1:11:12
0.00011778 ریال1:05:12
0.00011755 ریال0:59:11
0.00011756 ریال0:50:16
0.00011711 ریال0:41:11
0.00011696 ریال0:35:12
0.00011713 ریال0:23:10
0.00011738 ریال0:20:12
0.00011724 ریال0:17:11
0.00011721 ریال0:04:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات