شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یونیورسا / Universa

  • نرخ فعلی:0.001546
  • بالاترین قیمت روز:0.001563
  • پایین ترین قیمت روز:0.001462
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.001462
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.001471
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک یونیورسا / Universa در روز جاری

نمودار کندل استیک یونیورسا / Universa در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.001546 ریال11:20:10
0.001549 ریال11:14:09
0.001547 ریال11:11:09
0.001546 ریال11:08:09
0.001541 ریال10:59:09
0.00154 ریال10:53:09
0.001536 ریال10:38:09
0.00154 ریال10:35:10
0.001541 ریال10:32:11
0.001539 ریال10:29:09
0.001538 ریال10:26:09
0.00154 ریال10:23:08
0.001541 ریال10:20:10
0.001542 ریال10:18:09
0.001543 ریال10:14:09
0.001542 ریال10:08:08
0.001544 ریال10:05:10
0.001537 ریال10:02:09
0.001538 ریال9:57:09
0.001541 ریال9:53:09
0.00154 ریال9:50:10
0.001539 ریال9:41:10
0.001535 ریال9:32:10
0.001532 ریال9:29:08
0.001533 ریال9:26:09
0.001534 ریال9:23:08
0.001538 ریال9:20:09
0.001536 ریال9:17:08
0.001534 ریال9:14:09
0.001539 ریال9:11:09
0.001541 ریال9:05:09
0.001545 ریال9:02:09
0.001543 ریال8:59:08
0.00154 ریال8:56:09
0.001546 ریال8:47:08
0.001547 ریال8:44:09
0.001548 ریال8:41:09
0.001545 ریال8:38:09
0.001548 ریال8:29:09
0.001549 ریال8:26:08
0.001554 ریال8:23:09
0.001553 ریال8:20:09
0.001551 ریال8:14:09
0.00155 ریال8:08:09
0.001549 ریال8:02:09
0.001545 ریال7:56:10
0.001543 ریال7:53:09
0.001542 ریال7:47:08
0.001545 ریال7:41:09
0.001543 ریال7:38:53
0.001544 ریال7:35:10
0.001548 ریال7:32:10
0.001554 ریال7:29:09
0.001556 ریال7:23:08
0.001558 ریال7:18:08
0.001557 ریال7:09:09
0.001556 ریال7:06:09
0.001555 ریال7:00:18
0.001554 ریال6:45:10
0.001558 ریال6:42:09
0.001559 ریال6:39:08
0.001563 ریال6:30:13
0.001557 ریال6:24:09
0.001559 ریال6:18:14
0.001556 ریال6:09:08
0.001557 ریال6:06:10
0.001551 ریال6:00:20
0.001553 ریال5:57:09
0.001551 ریال5:50:11
0.00155 ریال5:45:10
0.001549 ریال5:39:09
0.001545 ریال5:33:10
0.00155 ریال5:27:09
0.001547 ریال5:18:09
0.001551 ریال5:15:10
0.001546 ریال5:11:10
0.001545 ریال5:08:09
0.001549 ریال5:06:09
0.00155 ریال5:03:09
0.001483 ریال4:57:10
0.001481 ریال4:42:09
0.001476 ریال4:39:09
0.001469 ریال4:36:08
0.00147 ریال4:32:09
0.001476 ریال4:29:08
0.001477 ریال4:26:08
0.001474 ریال4:20:09
0.001479 ریال4:17:09
0.001477 ریال4:11:08
0.001476 ریال4:09:09
0.001479 ریال4:06:09
0.001484 ریال4:03:09
0.001483 ریال3:59:08
0.001485 ریال3:56:08
0.001487 ریال3:53:08
0.001489 ریال3:50:10
0.001486 ریال3:47:08
0.001482 ریال3:41:09
0.001487 ریال3:35:09
0.001486 ریال3:29:09
0.001494 ریال3:23:08
0.001493 ریال3:20:09
0.001506 ریال3:14:09
0.001505 ریال3:09:09
0.001504 ریال3:00:16
0.001502 ریال2:54:09
0.001501 ریال2:50:10
0.001499 ریال2:45:10
0.001496 ریال2:42:09
0.001501 ریال2:36:09
0.001499 ریال2:30:11
0.001496 ریال2:24:09
0.001492 ریال2:15:09
0.001496 ریال2:12:09
0.001497 ریال2:09:09
0.001498 ریال2:06:10
0.001497 ریال1:57:09
0.001498 ریال1:53:08
0.001497 ریال1:50:10
0.001502 ریال1:45:10
0.00149 ریال1:42:09
0.001491 ریال1:39:08
0.001488 ریال1:36:09
0.001484 ریال1:33:10
0.001485 ریال1:30:12
0.001484 ریال1:24:09
0.001483 ریال1:18:09
0.001481 ریال1:14:08
0.001479 ریال1:12:09
0.001481 ریال1:00:16
0.001484 ریال0:57:09
0.00148 ریال0:53:08
0.001488 ریال0:50:10
0.001472 ریال0:48:09
0.001469 ریال0:44:08
0.001468 ریال0:42:09
0.001467 ریال0:38:10
0.001464 ریال0:30:12
0.001463 ریال0:26:34
0.001465 ریال0:23:10
0.001462 ریال0:21:11
0.001463 ریال0:14:11
0.001462 ریال0:12:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی