شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تن ایکس / TenX

  • نرخ فعلی:0.03909
  • بالاترین قیمت روز:0.03919
  • پایین ترین قیمت روز:0.0379
  • بیشترین مقدار نوسان روز:54.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:33202.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0384
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۴:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.03839
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.82%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک تن ایکس / TenX در روز جاری

نمودار کندل استیک تن ایکس / TenX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.03909 ریال22:44:16
0.03919 ریال22:41:19
0.03909 ریال22:35:21
0.03919 ریال22:23:15
0.03909 ریال22:20:20
0.03899 ریال22:17:17
0.03909 ریال22:14:17
0.03899 ریال22:05:17
0.03919 ریال22:02:22
0.0313 ریال21:36:20
0.00011738 ریال21:20:29
54.02 ریال21:17:22
0.00096783 ریال20:47:24
0.0391 ریال20:14:17
0.015369 ریال20:08:16
0.286795 ریال19:59:21
0.039 ریال18:56:17
0.0389 ریال18:53:13
0.039 ریال18:50:30
0.0389 ریال18:47:16
0.039 ریال18:38:15
0.0389 ریال18:35:20
0.0388 ریال18:32:20
0.0389 ریال18:23:14
0.039 ریال18:20:19
0.0389 ریال18:02:24
0.03881 ریال17:59:15
0.03899 ریال17:56:15
0.03889 ریال17:53:13
0.03871 ریال17:47:15
0.03869 ریال17:44:16
0.0384 ریال17:41:18
0.0386 ریال17:35:20
0.0385 ریال17:29:15
0.0386 ریال17:26:17
0.0384 ریال17:17:17
0.03831 ریال17:14:17
0.0386 ریال17:08:15
0.0384 ریال17:02:25
0.0385 ریال16:59:16
0.0384 ریال16:56:18
0.0386 ریال16:53:16
0.03831 ریال16:50:24
0.0386 ریال16:41:16
0.0384 ریال16:38:15
0.0385 ریال16:32:22
0.0386 ریال16:23:16
0.03831 ریال16:17:15
0.03851 ریال16:11:17
0.03841 ریال16:05:16
0.03851 ریال15:59:14
0.03831 ریال15:56:15
0.03851 ریال15:53:15
0.0385 ریال15:50:22
0.03821 ریال15:47:13
0.0384 ریال15:44:14
0.03821 ریال15:38:15
0.0385 ریال15:35:17
0.03819 ریال15:32:21
0.03839 ریال15:23:14
0.03819 ریال15:20:18
0.03839 ریال15:14:15
0.03829 ریال15:08:16
0.0379 ریال14:56:17
0.038 ریال14:53:12
0.0379 ریال14:47:15
0.038 ریال14:44:13
0.0381 ریال14:41:18
0.03791 ریال14:38:14
0.0381 ریال14:35:18
0.03791 ریال14:32:21
0.038 ریال14:26:13
0.0381 ریال13:59:13
0.038 ریال13:56:15
0.0381 ریال13:53:14
0.0382 ریال13:41:16
0.0381 ریال13:32:16
0.0382 ریال13:23:15
0.0381 ریال13:20:19
0.0382 ریال13:14:16
0.0381 ریال12:59:16
0.0382 ریال12:56:15
0.03811 ریال12:53:13
0.0382 ریال12:38:13
0.03811 ریال12:29:14
0.0382 ریال12:23:14
0.0383 ریال12:20:18
0.0382 ریال12:17:15
0.03811 ریال12:05:18
0.0383 ریال12:02:23
0.0382 ریال11:59:17
0.03811 ریال11:53:14
0.0382 ریال11:41:17
0.0384 ریال11:32:20
0.0383 ریال11:23:14
0.0382 ریال11:20:18
0.03811 ریال11:17:15
0.0382 ریال11:14:15
0.0383 ریال11:11:19
0.0382 ریال11:02:25
0.0383 ریال10:56:15
0.0384 ریال10:53:14
0.03811 ریال10:47:16
0.0382 ریال10:38:14
0.03811 ریال10:32:20
0.0382 ریال10:20:17
0.0383 ریال10:14:13
0.03811 ریال9:59:12
0.0383 ریال9:56:14
0.0381 ریال9:47:14
0.0382 ریال9:44:13
0.0383 ریال9:41:13
0.0381 ریال9:38:13
0.0382 ریال9:35:16
0.0381 ریال9:23:13
0.0383 ریال9:17:14
0.0382 ریال9:11:15
0.0381 ریال9:08:13
0.0383 ریال9:05:13
0.0382 ریال8:59:12
0.0383 ریال8:56:13
0.0382 ریال8:50:17
0.0381 ریال8:44:12
0.0382 ریال8:38:11
0.03839 ریال8:35:14
0.0382 ریال8:29:12
0.0381 ریال8:26:11
0.0382 ریال8:17:14
0.0383 ریال8:14:13
0.0382 ریال8:11:14
0.0381 ریال8:05:13
0.0383 ریال8:02:12
0.03839 ریال7:56:14
0.0381 ریال7:53:13
0.0383 ریال7:51:15
0.0381 ریال7:38:12
0.0382 ریال7:32:13
0.0383 ریال7:26:11
0.0382 ریال7:23:11
0.0381 ریال7:20:16
0.0383 ریال7:17:12
0.0381 ریال7:11:14
0.0382 ریال7:02:18
0.0383 ریال6:59:15
0.0381 ریال6:53:13
0.0383 ریال6:35:15
0.0384 ریال6:29:13
0.0383 ریال6:23:13
0.0384 ریال6:20:17
0.0383 ریال6:08:13
0.0384 ریال6:02:20
0.0383 ریال5:53:13
0.0384 ریال5:50:18
0.0383 ریال5:47:13
0.0384 ریال5:35:17
0.0383 ریال5:26:13
0.0384 ریال5:20:19
0.0383 ریال5:05:13
0.0384 ریال4:59:11
0.0383 ریال4:44:12
0.0384 ریال4:38:11
0.0383 ریال4:32:13
0.0384 ریال4:29:12
0.0383 ریال4:20:15
0.0384 ریال4:14:13
0.0383 ریال4:08:11
0.0384 ریال3:59:12
0.0383 ریال3:56:12
0.0384 ریال3:53:10
0.0383 ریال3:47:11
0.0384 ریال3:38:12
0.0383 ریال3:32:13
0.0384 ریال3:29:11
0.0383 ریال3:17:11
0.0384 ریال3:14:12
0.0383 ریال3:11:12
0.0384 ریال3:05:12
0.0383 ریال2:59:11
0.0384 ریال2:53:11
0.0383 ریال2:50:15
0.0384 ریال2:47:11
0.0383 ریال2:44:11
0.0384 ریال2:35:14
0.0383 ریال2:29:11
0.0384 ریال2:23:11
0.0383 ریال2:20:13
0.0384 ریال2:11:12
0.0383 ریال2:08:11
0.0384 ریال2:02:21
0.0383 ریال1:59:12
0.0384 ریال1:56:12
0.0383 ریال1:47:11
0.0384 ریال1:44:10
0.0383 ریال1:35:18
0.0384 ریال1:26:12
0.0383 ریال1:20:21
0.0384 ریال1:17:13
0.0383 ریال1:08:12
0.0384 ریال1:05:14
0.0383 ریال0:59:12
0.0384 ریال0:47:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات