iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

qiibee

  • نرخ فعلی:0.00723276
  • بالاترین قیمت روز:0.00727422
  • پایین ترین قیمت روز:0.0028538
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00293151
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۴:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.00292916
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:146.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0043

نمودار کندل استیک qiibee در روز جاری

نمودار کندل استیک qiibee در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00723276 ریال15:44:22
0.00722564 ریال15:41:40
0.00721663 ریال15:38:21
0.00722564 ریال15:35:37
0.0071992 ریال15:23:23
0.00724667 ریال15:17:26
0.0072629 ریال15:14:19
0.00722857 ریال15:08:25
0.00724994 ریال14:56:24
0.00727422 ریال14:50:42
0.00309796 ریال14:41:33
0.0070296 ریال14:38:18
0.00703519 ریال14:35:22
0.00704251 ریال14:32:38
0.00702959 ریال14:29:23
0.00704251 ریال14:26:39
0.00704004 ریال14:14:27
0.00704128 ریال14:05:31
0.00703781 ریال14:02:54
0.00705706 ریال13:50:41
0.00705978 ریال13:47:28
0.00705468 ریال13:41:41
0.00705978 ریال13:35:37
0.00486657 ریال13:29:24
0.00486182 ریال13:26:27
0.00485953 ریال13:20:36
0.00486322 ریال13:11:29
0.00387533 ریال13:02:42
0.00388268 ریال12:56:30
0.00388004 ریال12:50:42
0.00288578 ریال12:44:23
0.00288077 ریال12:41:34
0.00287835 ریال12:33:37
0.00287835 ریال12:33:29
0.00287211 ریال12:26:41
0.00287345 ریال12:23:28
0.00287305 ریال12:20:58
0.00287345 ریال12:17:34
0.00287305 ریال12:14:38
0.00287053 ریال12:05:38
0.00286798 ریال11:56:42
0.00286549 ریال11:50:54
0.0028715 ریال11:44:31
0.00286639 ریال11:35:46
0.00287353 ریال11:32:48
0.00286697 ریال11:29:30
0.00287353 ریال11:26:38
0.00287303 ریال11:20:52
0.00287559 ریال11:11:42
0.00287877 ریال11:08:35
0.00288243 ریال10:59:26
0.00287667 ریال10:50:50
0.00287429 ریال10:44:27
0.00287319 ریال10:35:32
0.00287712 ریال10:32:41
0.00287901 ریال10:29:23
0.00288168 ریال10:17:22
0.00288693 ریال10:02:51
0.00288203 ریال9:56:36
0.00287411 ریال9:50:33
0.00287351 ریال9:44:21
0.00286628 ریال9:38:19
0.00286922 ریال9:32:32
0.00287627 ریال9:23:19
0.00287579 ریال9:17:18
0.00286831 ریال9:14:18
0.00286995 ریال9:11:26
0.00286831 ریال9:05:27
0.00287687 ریال8:59:15
0.00286917 ریال8:53:16
0.00287111 ریال8:50:25
0.00286917 ریال8:47:18
0.0028538 ریال8:38:15
0.00286007 ریال8:29:15
0.0028628 ریال8:20:25
0.00286646 ریال8:14:20
0.00286618 ریال8:11:19
0.00286646 ریال8:08:15
0.00286378 ریال8:05:18
0.00286618 ریال8:02:24
0.00286378 ریال7:53:16
0.00286823 ریال7:50:18
0.00287335 ریال7:44:14
0.00288171 ریال7:38:18
0.00287725 ریال7:32:30
0.00288132 ریال7:26:18
0.0028775 ریال7:20:21
0.0028812 ریال7:14:20
0.00288708 ریال7:11:23
0.0028812 ریال7:08:18
0.00288708 ریال7:05:22
0.00289098 ریال6:59:15
0.00289076 ریال6:50:23
0.00289255 ریال6:47:16
0.00289208 ریال6:35:28
0.00289046 ریال6:32:26
0.00288812 ریال6:29:15
0.00289046 ریال6:23:17
0.00288812 ریال6:17:14
0.00289232 ریال6:11:20
0.00289233 ریال6:02:28
0.00288691 ریال5:59:17
0.0028959 ریال5:56:21
0.00289691 ریال5:53:13
0.0028959 ریال5:50:25
0.00289691 ریال5:44:15
0.00290059 ریال5:35:29
0.0029085 ریال5:26:18
0.00291385 ریال5:17:16
0.0029138 ریال5:11:17
0.00290926 ریال5:08:13
0.00290728 ریال5:05:15
0.00290926 ریال5:02:24
0.00290728 ریال4:59:12
0.00291046 ریال4:50:17
0.00290142 ریال4:41:18
0.00291261 ریال4:35:22
0.00291421 ریال4:32:15
0.00291022 ریال4:26:13
0.00291343 ریال4:20:18
0.00291595 ریال4:11:15
0.00292227 ریال4:05:17
0.00291568 ریال3:56:14
0.00292016 ریال3:53:11
0.00292154 ریال3:50:17
0.00292016 ریال3:47:13
0.00292154 ریال3:44:13
0.00292174 ریال3:35:20
0.00292571 ریال3:32:14
0.00292839 ریال3:29:12
0.00292563 ریال3:20:14
0.00292476 ریال3:11:15
0.00291179 ریال3:08:17
0.00290662 ریال2:56:18
0.00290157 ریال2:50:18
0.00289714 ریال2:41:21
0.00288334 ریال2:38:15
0.00288872 ریال2:35:27
0.00288334 ریال2:32:22
0.00289232 ریال2:23:12
0.00287588 ریال2:20:18
0.00288988 ریال2:17:13
0.00287588 ریال2:11:21
0.00286671 ریال2:08:18
0.00287315 ریال2:05:23
0.00286671 ریال1:56:21
0.00286723 ریال1:53:17
0.00286684 ریال1:41:22
0.00287285 ریال1:32:21
0.00287335 ریال1:26:15
0.00293548 ریال1:20:19
0.00293623 ریال1:17:17
0.00293278 ریال1:14:15
0.00293623 ریال1:11:25
0.00293278 ریال1:05:21
0.00293169 ریال0:56:18
0.00293453 ریال0:53:14
0.00293318 ریال0:47:14
0.00293206 ریال0:38:14
0.00293337 ریال0:32:21
0.00292602 ریال0:23:15
0.00292394 ریال0:17:17
0.002927 ریال0:11:29
0.00293151 ریال0:08:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات