شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پیوکس / PIVX

  • نرخ فعلی:0.2755
  • بالاترین قیمت روز:0.2755
  • پایین ترین قیمت روز:0.2668
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.58%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2671
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۶:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.2673
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0082

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2755 ریال13:16:25
0.2750 ریال13:14:21
0.2749 ریال13:12:19
0.2750 ریال13:06:30
0.2751 ریال13:04:24
0.2752 ریال13:02:52
0.2746 ریال13:00:58
0.2748 ریال12:58:17
0.2755 ریال12:56:21
0.2749 ریال12:54:23
0.2734 ریال12:52:21
0.2744 ریال12:50:31
0.2734 ریال12:48:21
0.2736 ریال12:44:21
0.2733 ریال12:42:23
0.2737 ریال12:40:34
0.2739 ریال12:34:25
0.2736 ریال12:32:41
0.2734 ریال12:30:52
0.2731 ریال12:28:30
0.2733 ریال12:26:29
0.2731 ریال12:24:27
0.2729 ریال12:22:32
0.2731 ریال12:18:27
0.2725 ریال12:16:25
0.2722 ریال12:14:25
0.2719 ریال12:08:23
0.2720 ریال12:06:37
0.2718 ریال12:02:42
0.2710 ریال11:58:22
0.2714 ریال11:56:26
0.2715 ریال11:54:26
0.2714 ریال11:52:24
0.2712 ریال11:48:29
0.2714 ریال11:46:25
0.2713 ریال11:44:23
0.2714 ریال11:42:28
0.2713 ریال11:38:24
0.2719 ریال11:36:23
0.2716 ریال11:30:45
0.2719 ریال11:20:33
0.2723 ریال11:18:22
0.2717 ریال11:14:27
0.2722 ریال11:12:24
0.2720 ریال11:10:29
0.272 ریال11:08:26
0.2721 ریال11:04:29
0.2723 ریال10:56:23
0.2726 ریال10:52:21
0.2728 ریال10:50:32
0.2722 ریال10:48:18
0.2721 ریال10:46:49
0.2720 ریال10:44:47
0.2721 ریال10:42:54
0.2720 ریال10:41:19
0.2722 ریال10:38:52
0.2719 ریال10:33:21
0.2727 ریال10:28:59
0.2724 ریال10:26:55
0.2731 ریال10:24:54
0.2718 ریال10:22:58
0.2722 ریال10:18:58
0.2724 ریال10:15:00
0.2719 ریال10:12:58
0.2720 ریال10:11:15
0.2719 ریال10:08:55
0.272 ریال10:04:57
0.2721 ریال10:03:27
0.2717 ریال10:02:46
0.2717 ریال10:01:58
0.2712 ریال9:56:53
0.2709 ریال9:54:49
0.2712 ریال9:52:50
0.2705 ریال9:51:12
0.2713 ریال9:48:52
0.2706 ریال9:46:48
0.2713 ریال9:42:47
0.2739 ریال9:40:54
0.2687 ریال9:38:38
0.2686 ریال9:34:28
0.2689 ریال9:32:41
0.2684 ریال9:26:32
0.2682 ریال9:22:26
0.2679 ریال9:20:33
0.2680 ریال9:18:21
0.2681 ریال9:16:22
0.2675 ریال9:14:23
0.2679 ریال9:12:21
0.2678 ریال9:10:29
0.2673 ریال9:08:21
0.2670 ریال9:04:21
0.2668 ریال9:02:24
0.2670 ریال9:00:45
0.2668 ریال8:58:18
0.2671 ریال8:56:20
0.2672 ریال8:54:17
0.2670 ریال8:52:19
0.2672 ریال8:50:27
0.2676 ریال8:48:16
0.2675 ریال8:46:16
0.2674 ریال8:44:16
0.2683 ریال8:42:19
0.2674 ریال8:40:22
0.2684 ریال8:36:19
0.268 ریال8:34:16
0.2679 ریال8:32:18
0.2678 ریال8:30:25
0.2683 ریال8:28:18
0.2682 ریال8:26:16
0.2678 ریال8:22:16
0.2677 ریال8:20:20
0.2676 ریال8:18:15
0.2677 ریال8:16:16
0.2674 ریال8:14:17
0.2677 ریال8:12:16
0.2683 ریال8:10:20
0.2682 ریال8:04:15
0.2687 ریال7:58:13
0.2691 ریال7:48:12
0.2692 ریال7:44:11
0.2690 ریال7:42:13
0.2692 ریال7:40:14
0.2690 ریال7:34:11
0.2696 ریال7:30:19
0.2701 ریال7:24:12
0.2698 ریال7:22:11
0.2697 ریال7:20:14
0.2690 ریال7:18:11
0.2696 ریال7:16:11
0.2697 ریال7:12:12
0.2696 ریال7:08:11
0.2697 ریال7:06:12
0.2698 ریال7:02:14
0.2693 ریال6:56:14
0.2699 ریال6:52:12
0.2690 ریال6:50:20
0.2689 ریال6:48:13
0.2688 ریال6:42:13
0.2686 ریال6:36:12
0.2696 ریال6:32:12
0.2695 ریال6:30:17
0.2704 ریال6:28:12
0.2705 ریال6:26:12
0.2704 ریال6:24:12
0.2701 ریال6:22:11
0.2703 ریال6:20:13
0.2701 ریال6:18:17
0.2703 ریال6:16:16
0.2707 ریال6:14:14
0.2702 ریال6:08:13
0.2704 ریال6:06:11
0.2705 ریال6:04:12
0.2707 ریال6:02:16
0.2702 ریال6:00:28
0.2699 ریال5:58:13
0.2697 ریال5:54:12
0.2698 ریال5:50:19
0.2704 ریال5:48:13
0.2706 ریال5:42:14
0.2707 ریال5:40:15
0.2706 ریال5:38:12
0.2709 ریال5:32:13
0.2700 ریال5:30:17
0.2707 ریال5:28:13
0.2700 ریال5:26:11
0.2709 ریال5:24:12
0.2707 ریال5:22:12
0.2705 ریال5:20:17
0.2709 ریال5:18:13
0.2715 ریال5:14:13
0.2719 ریال5:10:14
0.2722 ریال5:08:11
0.2716 ریال5:06:11
0.2719 ریال5:04:11
0.2720 ریال5:02:11
0.2719 ریال5:00:21
0.2720 ریال4:58:11
0.2713 ریال4:56:11
0.2717 ریال4:54:11
0.2718 ریال4:48:12
0.2715 ریال4:42:12
0.2725 ریال4:36:11
0.2729 ریال4:34:11
0.2738 ریال4:32:10
0.2734 ریال4:30:15
0.2720 ریال4:28:11
0.2723 ریال4:22:11
0.2725 ریال4:16:11
0.2720 ریال4:10:12
0.2723 ریال4:08:13
0.2715 ریال4:06:11
0.2709 ریال4:04:11
0.2713 ریال4:02:11
0.2709 ریال4:00:20
0.2713 ریال3:58:10
0.2709 ریال3:56:11
0.2707 ریال3:52:11
0.2726 ریال3:50:17
0.2707 ریال3:48:09
0.2718 ریال3:44:10
0.2717 ریال3:42:12
0.2693 ریال3:38:10
0.2692 ریال3:36:12
0.2701 ریال3:30:16
0.2705 ریال3:28:12
0.2704 ریال3:26:11
0.2703 ریال3:22:11
0.2709 ریال3:20:13
0.2708 ریال3:18:12
0.2709 ریال3:16:10
0.2706 ریال3:14:11
0.2709 ریال3:12:11
0.2706 ریال3:10:13
0.2708 ریال3:08:11
0.2706 ریال3:06:11
0.2720 ریال3:04:11
0.2722 ریال3:02:12
0.2720 ریال3:00:23
0.2722 ریال2:58:11
0.2728 ریال2:54:10
0.2727 ریال2:50:15
0.2723 ریال2:48:11
0.2724 ریال2:46:10
0.2720 ریال2:44:11
0.2724 ریال2:40:13
0.2723 ریال2:38:11
0.2721 ریال2:36:12
0.2715 ریال2:34:10
0.2716 ریال2:32:12
0.2715 ریال2:30:17
0.2714 ریال2:28:12
0.2715 ریال2:26:11
0.2711 ریال2:24:12
0.2708 ریال2:22:11
0.2711 ریال2:20:14
0.2706 ریال2:14:12
0.2701 ریال2:12:11
0.2702 ریال2:10:12
0.2699 ریال2:08:11
0.2697 ریال2:04:12
0.2698 ریال1:58:11
0.2697 ریال1:54:11
0.2694 ریال1:50:17
0.2693 ریال1:48:11
0.2687 ریال1:44:11
0.2685 ریال1:42:12
0.2689 ریال1:40:15
0.2695 ریال1:34:12
0.2701 ریال1:32:12
0.2698 ریال1:30:20
0.2683 ریال1:28:11
0.2677 ریال1:26:12
0.2675 ریال1:18:11
0.2677 ریال1:16:11
0.2676 ریال1:14:12
0.2677 ریال1:00:25
0.2678 ریال0:56:12
0.2677 ریال0:54:11
0.2671 ریال0:52:10
0.2677 ریال0:50:16
0.2672 ریال0:48:10
0.2668 ریال0:42:11
0.2669 ریال0:40:13
0.2668 ریال0:38:10
0.2669 ریال0:36:11
0.2668 ریال0:30:13
0.2675 ریال0:28:11
0.2674 ریال0:26:10
0.2672 ریال0:22:11
0.2668 ریال0:16:10
0.2681 ریال0:14:11
0.2675 ریال0:12:11
0.2672 ریال0:10:18
0.2675 ریال0:08:11
0.2673 ریال0:06:14
0.2671 ریال0:04:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات