شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پیوکس / PIVX

  • نرخ فعلی:0.2443
  • بالاترین قیمت روز:0.2510
  • پایین ترین قیمت روز:0.2418
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.57%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2474
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.2467
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.98%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0024

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2443 ریال15:14:09
0.2445 ریال15:10:11
0.2444 ریال15:08:09
0.2446 ریال15:06:10
0.2443 ریال15:04:10
0.2446 ریال15:00:15
0.2443 ریال14:58:09
0.2441 ریال14:56:10
0.2443 ریال14:54:10
0.2441 ریال14:50:10
0.2443 ریال14:46:09
0.2437 ریال14:16:10
0.2455 ریال14:02:11
0.2429 ریال13:38:09
0.2428 ریال13:36:10
0.2427 ریال13:34:10
0.2425 ریال13:32:09
0.2427 ریال13:26:10
0.2430 ریال13:20:11
0.2432 ریال13:14:08
0.2428 ریال13:08:10
0.2426 ریال12:58:09
0.2424 ریال12:15:12
0.2422 ریال12:12:09
0.2421 ریال12:09:10
0.2424 ریال12:03:10
0.2425 ریال12:00:29
0.2428 ریال11:54:09
0.2427 ریال11:51:11
0.2418 ریال11:48:09
0.2420 ریال11:45:10
0.2421 ریال11:42:10
0.2418 ریال11:36:10
0.2437 ریال11:33:09
0.2439 ریال11:30:14
0.2436 ریال11:27:09
0.2434 ریال11:21:10
0.2436 ریال11:18:09
0.2440 ریال11:12:10
0.2439 ریال11:09:09
0.2438 ریال11:06:09
0.2440 ریال11:03:09
0.2441 ریال11:00:16
0.2443 ریال10:57:08
0.2440 ریال10:54:08
0.2439 ریال10:51:10
0.2446 ریال10:48:09
0.2438 ریال10:42:09
0.2434 ریال10:36:09
0.2445 ریال10:30:12
0.2444 ریال10:27:09
0.2453 ریال10:24:08
0.2459 ریال10:18:10
0.2457 ریال10:15:10
0.2460 ریال10:09:09
0.2452 ریال9:57:10
0.2449 ریال9:54:09
0.2443 ریال9:51:09
0.2437 ریال9:48:09
0.2439 ریال9:45:10
0.2435 ریال9:42:09
0.2434 ریال9:39:09
0.2441 ریال9:36:09
0.2437 ریال9:33:09
0.2441 ریال9:30:12
0.2439 ریال9:24:08
0.2443 ریال9:21:10
0.2441 ریال9:18:08
0.2438 ریال9:12:08
0.2442 ریال9:09:08
0.2440 ریال9:06:08
0.2438 ریال9:03:09
0.2439 ریال9:00:13
0.2438 ریال8:54:09
0.2440 ریال8:51:09
0.2443 ریال8:48:08
0.2442 ریال8:42:08
0.2446 ریال8:39:08
0.2442 ریال8:36:09
0.2432 ریال8:30:11
0.2452 ریال8:27:08
0.2454 ریال8:24:08
0.2452 ریال8:21:09
0.2450 ریال8:18:09
0.2455 ریال8:15:09
0.2458 ریال8:12:09
0.2456 ریال8:09:08
0.2452 ریال8:06:10
0.2459 ریال8:03:09
0.2461 ریال8:00:12
0.2458 ریال7:57:08
0.2455 ریال7:54:08
0.2463 ریال7:48:08
0.2457 ریال7:45:09
0.2462 ریال7:42:09
0.2468 ریال7:39:43
0.2464 ریال7:36:09
0.2469 ریال7:30:10
0.2464 ریال7:27:08
0.2467 ریال7:21:10
0.2468 ریال7:18:09
0.2462 ریال7:06:09
0.2466 ریال7:00:15
0.2460 ریال6:57:09
0.2464 ریال6:54:08
0.2463 ریال6:42:08
0.2438 ریال6:36:09
0.2449 ریال6:33:09
0.2456 ریال6:27:08
0.2459 ریال6:24:09
0.2457 ریال6:21:10
0.2454 ریال6:18:09
0.2458 ریال6:15:10
0.2459 ریال6:12:09
0.2456 ریال6:06:10
0.2457 ریال6:00:16
0.2456 ریال5:57:09
0.2457 ریال5:54:09
0.2459 ریال5:51:09
0.2460 ریال5:48:09
0.2465 ریال5:39:08
0.2463 ریال5:30:11
0.2465 ریال5:27:08
0.2467 ریال5:24:09
0.2472 ریال5:21:10
0.246 ریال4:45:08
0.2468 ریال4:39:08
0.2469 ریال4:36:08
0.2476 ریال4:33:08
0.2460 ریال4:30:11
0.2446 ریال4:24:08
0.2442 ریال4:21:09
0.2432 ریال4:18:08
0.2435 ریال4:06:09
0.2438 ریال4:00:16
0.2439 ریال3:57:08
0.2437 ریال3:54:08
0.2439 ریال3:48:08
0.2442 ریال3:45:09
0.2445 ریال3:42:09
0.2442 ریال3:39:08
0.2439 ریال3:36:08
0.2441 ریال3:30:11
0.2443 ریال3:24:08
0.2446 ریال3:18:08
0.2443 ریال3:15:08
0.2445 ریال3:12:08
0.2449 ریال3:09:09
0.2447 ریال3:06:09
0.2430 ریال2:45:08
0.2420 ریال2:42:09
0.2437 ریال2:36:10
0.2442 ریال2:30:11
0.2435 ریال2:27:08
0.2434 ریال2:24:08
0.2449 ریال2:21:10
0.2453 ریال2:18:09
0.2455 ریال2:12:08
0.2459 ریال2:09:09
0.2463 ریال2:03:09
0.2461 ریال2:00:14
0.2459 ریال1:57:08
0.2457 ریال1:51:09
0.2469 ریال1:48:09
0.2465 ریال1:45:09
0.2470 ریال1:39:08
0.2483 ریال1:30:11
0.2468 ریال1:19:08
0.2475 ریال1:12:08
0.2457 ریال1:09:08
0.2510 ریال1:06:09
0.2484 ریال1:04:08
0.2471 ریال0:45:08
0.2470 ریال0:42:08
0.2473 ریال0:39:08
0.2471 ریال0:36:08
0.2464 ریال0:30:09
0.2462 ریال0:27:08
0.2464 ریال0:24:08
0.2467 ریال0:21:09
0.2466 ریال0:18:08
0.2468 ریال0:15:08
0.2463 ریال0:12:09
0.2474 ریال0:09:08
0.2476 ریال0:06:09
0.2474 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی