شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اینفنتی اکونومیکس / Infinity Economics

  • نرخ فعلی:0.0012922
  • بالاترین قیمت روز:0.00230164
  • پایین ترین قیمت روز:0.00129029
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00230095
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۹:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.00230071
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:78.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک اینفنتی اکونومیکس / Infinity Economics در روز جاری

نمودار کندل استیک اینفنتی اکونومیکس / Infinity Economics در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0012922 ریال12:39:09
0.0012913 ریال12:36:10
0.001291 ریال12:33:09
0.0012913 ریال12:30:16
0.001291 ریال12:27:09
0.00129162 ریال12:18:10
0.00129029 ریال12:15:11
0.00129145 ریال12:12:10
0.00129029 ریال12:09:10
0.00129145 ریال12:06:12
0.00174032 ریال10:51:10
0.0017406 ریال10:36:09
0.00174074 ریال10:33:09
0.00174085 ریال10:27:08
0.00174102 ریال10:21:10
0.00174112 ریال10:12:09
0.00174084 ریال10:06:09
0.00174032 ریال10:00:15
0.00174031 ریال9:57:08
0.00174032 ریال9:54:08
0.00174031 ریال9:51:10
0.00174017 ریال9:48:08
0.00174024 ریال9:45:09
0.00174017 ریال9:42:09
0.00174025 ریال9:36:09
0.00174045 ریال9:27:08
0.00174013 ریال9:18:08
0.0017398 ریال9:09:09
0.00173967 ریال9:06:09
0.00173972 ریال9:00:14
0.00173903 ریال8:51:09
0.00173889 ریال8:45:08
0.00173929 ریال8:39:08
0.00173921 ریال8:33:09
0.00173925 ریال8:27:08
0.00173881 ریال8:21:09
0.00173854 ریال8:12:08
0.00173856 ریال8:03:09
0.00173875 ریال8:00:13
0.00173898 ریال7:51:08
0.00173906 ریال7:45:09
0.00173951 ریال7:36:24
0.00174029 ریال7:27:08
0.00174047 ریال7:18:08
0.00174059 ریال6:54:08
0.00174055 ریال6:51:09
0.00174102 ریال6:45:08
0.00174123 ریال6:39:08
0.00174148 ریال6:33:08
0.00174152 ریال6:27:09
0.00174108 ریال6:18:10
0.0017414 ریال6:12:08
0.0017419 ریال6:03:10
0.00174169 ریال6:00:15
0.00174198 ریال5:57:08
0.00174187 ریال5:54:08
0.00174198 ریال5:48:08
0.00174187 ریال5:42:09
0.00174092 ریال5:39:09
0.00174079 ریال5:30:10
0.00174109 ریال5:24:08
0.00174105 ریال5:21:08
0.00174074 ریال5:18:08
0.00173967 ریال5:00:11
0.00173993 ریال4:51:09
0.00173963 ریال4:48:07
0.00174018 ریال4:33:08
0.00174024 ریال4:24:08
0.00174035 ریال4:21:09
0.00174117 ریال4:09:07
0.00174102 ریال4:06:09
0.00174091 ریال3:54:08
0.00174092 ریال3:42:08
0.0017407 ریال3:33:08
0.00173974 ریال3:24:08
0.00173985 ریال3:18:08
0.00173978 ریال3:12:07
0.00174026 ریال2:48:09
0.00174031 ریال2:45:08
0.00173969 ریال2:39:08
0.00173975 ریال2:33:08
0.00174057 ریال2:21:09
0.00173976 ریال2:18:07
0.00174028 ریال2:15:08
0.00229346 ریال1:57:08
0.00229325 ریال1:42:08
0.00229483 ریال1:36:09
0.00229468 ریال1:27:08
0.00229447 ریال1:21:09
0.00229375 ریال1:15:08
0.00229487 ریال1:12:07
0.00229375 ریال1:09:08
0.00229495 ریال0:57:08
0.00229578 ریال0:45:07
0.00229627 ریال0:39:08
0.00229878 ریال0:36:10
0.00229773 ریال0:33:08
0.00229878 ریال0:27:07
0.00229879 ریال0:18:08
0.00230164 ریال0:09:08
0.00230071 ریال0:06:09
0.00230095 ریال0:05:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی