iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FUTURAX

  • نرخ فعلی:0.00000107
  • بالاترین قیمت روز:0.00000167
  • پایین ترین قیمت روز:0.0000008
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00000085
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۸:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.00000088
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:21.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک FUTURAX در روز جاری

نمودار کندل استیک FUTURAX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00000107 ریال11:08:18
0.00000114 ریال11:05:15
0.00000110 ریال10:56:17
0.00000115 ریال10:50:20
0.00000105 ریال10:44:17
0.00000094 ریال10:38:17
0.00000092 ریال10:35:17
0.00000096 ریال10:32:18
0.00000092 ریال10:23:13
0.00000097 ریال10:17:13
0.00000108 ریال10:14:16
0.00000099 ریال10:11:13
0.00000108 ریال10:08:17
0.00000092 ریال9:59:12
0.00000102 ریال9:47:13
0.0000009 ریال9:35:16
0.00000097 ریال9:26:13
0.00000106 ریال9:20:14
0.00000127 ریال9:11:13
0.00000118 ریال9:05:13
0.00000093 ریال8:47:12
0.00000097 ریال8:44:12
0.00000095 ریال8:23:12
0.00000092 ریال8:17:12
0.00000095 ریال8:08:12
0.00000102 ریال8:02:13
0.00000092 ریال7:44:13
0.00000094 ریال7:38:12
0.00000092 ریال7:32:13
0.00000090 ریال7:23:12
0.00000092 ریال7:08:13
0.00000087 ریال7:05:14
0.00000090 ریال6:47:13
0.00000092 ریال6:44:13
0.00000087 ریال6:23:12
0.000001 ریال6:17:13
0.00000092 ریال6:11:14
0.0000009 ریال6:05:14
0.00000092 ریال5:59:15
0.0000009 ریال5:38:13
0.00000092 ریال5:35:14
0.00000087 ریال5:26:11
0.00000092 ریال5:17:13
0.00000087 ریال5:11:15
0.00000090 ریال5:05:14
0.0000009 ریال4:59:12
0.00000092 ریال4:50:20
0.0000009 ریال4:44:12
0.00000088 ریال4:35:14
0.00000097 ریال4:29:12
0.00000102 ریال4:17:12
0.00000088 ریال4:02:14
0.0000009 ریال3:59:12
0.00000109 ریال3:50:14
0.00000093 ریال3:41:13
0.00000086 ریال3:32:13
0.00000109 ریال3:26:11
0.00000087 ریال3:14:13
0.00000089 ریال3:05:16
0.00000086 ریال3:02:13
0.00000087 ریال2:50:14
0.00000089 ریال2:44:12
0.00000087 ریال2:41:13
0.00000093 ریال2:35:13
0.00000089 ریال2:29:12
0.00000113 ریال2:17:12
0.00000134 ریال2:14:13
0.00000142 ریال2:05:14
0.00000167 ریال1:59:12
0.00000113 ریال1:47:12
0.00000111 ریال1:44:13
0.00000097 ریال1:35:15
0.00000115 ریال1:29:12
0.00000090 ریال1:17:12
0.00000086 ریال1:11:13
0.00000088 ریال1:05:14
0.00000086 ریال0:59:13
0.00000088 ریال0:50:18
0.00000085 ریال0:41:13
0.0000008 ریال0:35:14
0.00000090 ریال0:23:12
0.00000081 ریال0:20:13
0.00000085 ریال0:04:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات