شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Elastos

  • نرخ فعلی:1.5656
  • بالاترین قیمت روز:1.5766
  • پایین ترین قیمت روز:1.4853
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.93%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5088
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۶:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1.5107
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0549

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5656 ریال18:26:18
1.5713 ریال18:20:30
1.5766 ریال18:14:18
1.5641 ریال18:11:31
1.5649 ریال18:08:26
1.5638 ریال18:05:36
1.5569 ریال17:59:16
1.5559 ریال17:56:25
1.5512 ریال17:53:18
1.568 ریال17:50:32
1.548 ریال17:47:26
1.546 ریال17:44:27
1.5379 ریال17:41:32
1.5396 ریال17:35:28
1.5349 ریال17:32:34
1.5341 ریال17:29:21
1.5347 ریال17:26:22
1.5341 ریال17:23:18
1.5333 ریال17:17:22
1.5477 ریال17:14:20
1.5466 ریال17:08:27
1.5452 ریال17:05:36
1.5493 ریال17:02:53
1.5477 ریال16:56:22
1.5491 ریال16:53:23
1.5479 ریال16:50:34
1.5478 ریال16:44:19
1.5477 ریال16:35:35
1.5438 ریال16:29:20
1.5407 ریال16:26:24
1.5314 ریال16:23:20
1.5285 ریال16:20:35
1.5271 ریال16:14:21
1.5174 ریال16:11:29
1.5212 ریال16:08:18
1.5174 ریال16:02:41
1.5191 ریال15:59:22
1.5161 ریال15:53:18
1.5147 ریال15:50:29
1.5131 ریال15:47:25
1.5158 ریال15:41:35
1.515 ریال15:38:19
1.517 ریال15:35:32
1.5174 ریال15:29:21
1.5186 ریال15:26:27
1.5173 ریال15:23:18
1.5186 ریال15:20:29
1.5187 ریال15:17:22
1.5186 ریال15:14:20
1.5173 ریال15:11:27
1.5189 ریال15:08:35
1.5159 ریال15:05:37
1.5102 ریال15:02:49
1.512 ریال14:56:24
1.5116 ریال14:50:32
1.5103 ریال14:47:19
1.5121 ریال14:41:36
1.5114 ریال14:38:31
1.5118 ریال14:35:34
1.5131 ریال14:32:36
1.5118 ریال14:23:22
1.5107 ریال14:20:32
1.5119 ریال14:14:31
1.5101 ریال14:11:32
1.5098 ریال14:05:25
1.511 ریال14:02:39
1.5106 ریال13:59:19
1.5098 ریال13:56:25
1.5109 ریال13:41:26
1.5092 ریال13:38:16
1.5113 ریال13:35:32
1.5105 ریال13:29:25
1.5119 ریال13:26:24
1.5103 ریال13:23:20
1.5101 ریال13:20:31
1.51 ریال13:17:22
1.5092 ریال13:14:25
1.5094 ریال13:08:31
1.5111 ریال13:02:49
1.5122 ریال12:59:21
1.514 ریال12:53:23
1.5124 ریال12:47:37
1.5173 ریال12:44:24
1.5171 ریال12:35:40
1.517 ریال12:32:43
1.5134 ریال12:29:26
1.5081 ریال12:26:34
1.5114 ریال12:23:28
1.5107 ریال12:20:49
1.5119 ریال12:11:42
1.512 ریال12:05:48
1.5101 ریال11:59:27
1.5086 ریال11:56:42
1.5137 ریال11:53:29
1.4959 ریال11:47:32
1.496 ریال11:41:39
1.4958 ریال11:38:28
1.4957 ریال11:35:37
1.4955 ریال11:32:35
1.4948 ریال11:29:22
1.4954 ریال11:26:19
1.4962 ریال11:23:18
1.4954 ریال11:20:28
1.4943 ریال11:17:24
1.4954 ریال11:14:27
1.4923 ریال11:11:33
1.4958 ریال11:05:30
1.4964 ریال11:02:41
1.4947 ریال10:56:21
1.4953 ریال10:53:18
1.4952 ریال10:44:21
1.4951 ریال10:35:22
1.4947 ریال10:29:16
1.4951 ریال10:26:24
1.4952 ریال10:17:21
1.4942 ریال10:14:28
1.4952 ریال10:11:21
1.4939 ریال10:08:19
1.4952 ریال10:05:21
1.4942 ریال10:02:30
1.4936 ریال9:56:21
1.4943 ریال9:53:16
1.4944 ریال9:50:30
1.4956 ریال9:44:18
1.4938 ریال9:41:18
1.4945 ریال9:38:18
1.4944 ریال9:32:23
1.4948 ریال9:29:14
1.4946 ریال9:23:18
1.4907 ریال9:17:18
1.491 ریال9:14:18
1.4948 ریال9:11:19
1.4944 ریال9:08:15
1.4931 ریال9:05:23
1.4932 ریال9:02:21
1.4943 ریال8:59:12
1.4956 ریال8:56:13
1.4945 ریال8:53:16
1.4949 ریال8:47:13
1.4951 ریال8:44:13
1.4943 ریال8:41:15
1.4937 ریال8:32:17
1.4939 ریال8:26:13
1.4941 ریال8:20:21
1.4934 ریال8:17:13
1.4933 ریال8:14:13
1.494 ریال8:11:14
1.4902 ریال8:08:11
1.4943 ریال8:05:13
1.4942 ریال7:59:12
1.4933 ریال7:53:12
1.4926 ریال7:50:20
1.4948 ریال7:44:10
1.4984 ریال7:35:17
1.4941 ریال7:32:14
1.4945 ریال7:26:11
1.4943 ریال7:23:11
1.4931 ریال7:20:17
1.4942 ریال7:17:12
1.4935 ریال7:14:13
1.4942 ریال7:11:36
1.4943 ریال7:08:12
1.4941 ریال7:02:19
1.4942 ریال6:59:13
1.493 ریال6:56:15
1.4902 ریال6:53:13
1.4909 ریال6:50:21
1.489 ریال6:47:12
1.4934 ریال6:41:14
1.4982 ریال6:35:17
1.4988 ریال6:32:19
1.5018 ریال6:29:13
1.496 ریال6:26:13
1.4964 ریال6:23:16
1.4976 ریال6:20:21
1.4969 ریال6:17:12
1.4992 ریال6:11:13
1.5012 ریال6:08:13
1.5002 ریال6:05:12
1.4983 ریال6:02:16
1.5026 ریال5:59:12
1.5001 ریال5:53:12
1.5017 ریال5:50:16
1.5007 ریال5:44:13
1.5003 ریال5:38:11
1.4997 ریال5:35:14
1.5006 ریال5:32:15
1.4956 ریال5:23:12
1.4952 ریال5:17:12
1.4951 ریال5:14:13
1.4918 ریال5:08:11
1.4919 ریال4:59:11
1.4918 ریال4:53:12
1.492 ریال4:47:10
1.486 ریال4:41:13
1.4891 ریال4:38:10
1.4875 ریال4:35:13
1.4967 ریال4:32:13
1.4968 ریال4:29:11
1.4951 ریال4:26:10
1.4938 ریال4:23:10
1.4949 ریال4:20:12
1.4955 ریال4:17:11
1.4894 ریال4:14:12
1.4895 ریال4:05:12
1.4898 ریال4:02:14
1.4859 ریال3:59:10
1.4883 ریال3:56:11
1.4858 ریال3:53:10
1.4862 ریال3:50:18
1.4853 ریال3:47:13
1.4857 ریال3:44:11
1.4859 ریال3:41:13
1.4892 ریال3:38:11
1.4928 ریال3:35:14
1.4919 ریال3:32:12
1.4925 ریال3:29:10
1.4922 ریال3:26:11
1.4919 ریال3:23:12
1.4925 ریال3:20:18
1.4929 ریال3:17:11
1.495 ریال3:11:12
1.4973 ریال3:08:11
1.4949 ریال3:05:12
1.499 ریال3:02:16
1.4997 ریال2:53:11
1.5049 ریال2:47:11
1.5056 ریال2:44:10
1.5088 ریال2:41:13
1.504 ریال2:38:12
1.5045 ریال2:35:14
1.504 ریال2:29:10
1.5065 ریال2:26:11
1.5061 ریال2:23:11
1.507 ریال2:14:11
1.5069 ریال2:11:13
1.5065 ریال2:08:11
1.5063 ریال2:02:21
1.5057 ریال1:59:11
1.5067 ریال1:56:14
1.5063 ریال1:53:11
1.5064 ریال1:50:15
1.5063 ریال1:44:10
1.5062 ریال1:38:14
1.5065 ریال1:35:18
1.5061 ریال1:29:12
1.5057 ریال1:26:11
1.5059 ریال1:20:14
1.5061 ریال1:14:12
1.5064 ریال1:11:13
1.5061 ریال1:05:12
1.5062 ریال0:56:17
1.506 ریال0:53:10
1.505 ریال0:50:13
1.5045 ریال0:47:12
1.505 ریال0:41:13
1.5081 ریال0:38:10
1.5049 ریال0:35:15
1.5046 ریال0:32:12
1.5053 ریال0:26:11
1.506 ریال0:23:12
1.5043 ریال0:20:15
1.5042 ریال0:17:12
1.509 ریال0:08:11
1.5088 ریال0:06:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات