شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DxChain Token

  • نرخ فعلی:0.00138286
  • بالاترین قیمت روز:0.00141592
  • پایین ترین قیمت روز:0.00137932
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00138888
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۴۰:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.00141061
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک DxChain Token در روز جاری

نمودار کندل استیک DxChain Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00138286 ریال6:40:06
0.00138331 ریال6:39:06
0.00138286 ریال6:38:06
0.00138331 ریال6:35:06
0.00140983 ریال6:30:07
0.00140987 ریال6:29:05
0.00140983 ریال6:28:05
0.00140987 ریال6:24:06
0.00138497 ریال6:23:06
0.00140987 ریال6:20:06
0.00138497 ریال6:14:07
0.00138457 ریال6:09:06
0.00139064 ریال6:02:07
0.0013908 ریال6:01:07
0.00139064 ریال6:00:10
0.0013908 ریال5:53:05
0.00138856 ریال5:47:05
0.00141308 ریال5:40:06
0.0013909 ریال5:35:06
0.0014152 ریال5:29:04
0.00141216 ریال5:22:05
0.00138884 ریال5:17:06
0.00141089 ریال5:16:10
0.00138884 ریال5:15:05
0.00141089 ریال5:09:05
0.00141249 ریال5:01:05
0.00140853 ریال5:00:07
0.00141249 ریال4:59:04
0.00140853 ریال4:53:05
0.00140913 ریال4:50:05
0.00139619 ریال4:47:05
0.00140913 ریال4:45:05
0.00139619 ریال4:42:05
0.00139412 ریال4:41:05
0.00139619 ریال4:40:05
0.00139412 ریال4:35:05
0.00141385 ریال4:29:04
0.00141592 ریال4:24:04
0.001391 ریال4:15:04
0.00139194 ریال4:10:05
0.00139593 ریال4:02:10
0.00139238 ریال4:01:11
0.00139593 ریال3:59:04
0.00139238 ریال3:55:04
0.00141462 ریال3:48:04
0.00139253 ریال3:40:04
0.00139274 ریال3:34:04
0.00141447 ریال3:30:11
0.00141311 ریال3:26:09
0.00141489 ریال3:24:09
0.00141311 ریال3:23:03
0.00141489 ریال3:15:04
0.00139237 ریال3:11:03
0.00139854 ریال3:01:10
0.00139256 ریال2:55:03
0.00140897 ریال2:49:04
0.00139957 ریال2:40:04
0.00141402 ریال2:36:10
0.00141156 ریال2:34:09
0.00141402 ریال2:33:04
0.00141156 ریال2:28:03
0.00140964 ریال2:25:08
0.00139744 ریال2:15:03
0.0014096 ریال2:10:10
0.00140878 ریال2:00:07
0.00138515 ریال1:55:03
0.00139936 ریال1:51:03
0.00138707 ریال1:50:09
0.00139936 ریال1:49:03
0.00138707 ریال1:44:08
0.00138503 ریال1:43:03
0.00138707 ریال1:42:08
0.00138503 ریال1:40:09
0.00138707 ریال1:39:03
0.00138503 ریال1:35:09
0.00138332 ریال1:30:04
0.00140509 ریال1:24:03
0.00137932 ریال1:15:09
0.00139559 ریال1:10:08
0.00140566 ریال1:00:04
0.00138605 ریال0:54:03
0.00138478 ریال0:53:08
0.00138605 ریال0:52:03
0.00138478 ریال0:49:03
0.00138656 ریال0:39:03
0.00140906 ریال0:35:09
0.00138781 ریال0:29:03
0.00140926 ریال0:24:03
0.0013835 ریال0:23:03
0.00140926 ریال0:22:03
0.0013835 ریال0:15:03
0.00138671 ریال0:09:03
0.00138888 ریال0:05:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی