iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Decentralized Vulnerability Platform

  • نرخ فعلی:0.005255
  • بالاترین قیمت روز:0.0061005
  • پایین ترین قیمت روز:0.00521316
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00564046
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۴:۳۸
  • نرخ روز گذشته:0.0056393
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک Decentralized Vulnerability Platform در روز جاری

نمودار کندل استیک Decentralized Vulnerability Platform در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.005255 ریال16:14:38
0.005246 ریال16:08:28
0.00524 ریال15:56:58
0.00524193 ریال15:51:09
0.00533883 ریال15:44:34
0.00523423 ریال15:41:54
0.00523495 ریال15:38:33
0.00523423 ریال15:36:15
0.00529407 ریال15:23:32
0.00537046 ریال15:17:37
0.00521732 ریال15:14:28
0.00521316 ریال15:08:35
0.005219 ریال14:56:35
0.00522107 ریال14:50:55
0.00541141 ریال14:41:43
0.0052243 ریال14:38:25
0.0052246 ریال14:35:33
0.00552419 ریال14:32:53
0.00522578 ریال14:29:30
0.00552419 ریال14:27:13
0.0055224 ریال14:14:42
0.00552704 ریال14:05:51
0.00552489 ریال14:03:34
0.00552489 ریال14:03:34
0.00556825 ریال13:50:58
0.00544702 ریال13:47:40
0.00544775 ریال13:41:59
0.00544702 ریال13:35:57
0.00544764 ریال13:29:32
0.0053921 ریال13:26:37
0.00536431 ریال13:20:55
0.00536738 ریال13:11:40
0.00536709 ریال13:03:15
0.00536131 ریال12:56:45
0.00538441 ریال12:50:59
0.00538996 ریال12:44:31
0.00536019 ریال12:41:47
0.00538808 ریال12:34:13
0.00538808 ریال12:34:05
0.00531628 ریال12:26:55
0.00539529 ریال12:23:37
0.00550386 ریال12:21:46
0.00550386 ریال12:21:45
0.00539529 ریال12:17:41
0.00550386 ریال12:14:52
0.00556619 ریال12:05:50
0.00556814 ریال11:56:54
0.00555974 ریال11:51:31
0.00555974 ریال11:51:31
0.00559142 ریال11:44:44
0.00537087 ریال11:35:59
0.00562758 ریال11:33:01
0.00562508 ریال11:29:40
0.00562758 ریال11:26:58
0.00562718 ریال11:21:23
0.00561864 ریال11:11:55
0.00562677 ریال11:08:50
0.00551891 ریال10:59:34
0.00554613 ریال10:51:18
0.00553473 ریال10:44:40
0.00559344 ریال10:35:42
0.00555085 ریال10:32:56
0.0056371 ریال10:29:29
0.00554952 ریال10:17:29
0.00570652 ریال10:02:59
0.005619 ریال9:56:45
0.00557953 ریال9:50:48
0.0055796 ریال9:44:31
0.00557922 ریال9:38:26
0.00562803 ریال9:32:42
0.00562937 ریال9:23:27
0.00561609 ریال9:17:24
0.0056157 ریال9:14:26
0.00562231 ریال9:11:36
0.0056157 ریال9:05:38
0.00562599 ریال8:59:21
0.00562273 ریال8:53:22
0.00561605 ریال8:50:34
0.00562273 ریال8:47:25
0.00562067 ریال8:38:21
0.00560728 ریال8:29:21
0.00561933 ریال8:20:32
0.00562046 ریال8:14:27
0.00564059 ریال8:11:28
0.00562046 ریال8:08:21
0.00564006 ریال8:05:26
0.00564059 ریال8:02:32
0.00564006 ریال7:53:22
0.00584497 ریال7:50:27
0.00585063 ریال7:44:19
0.00585414 ریال7:38:25
0.00585062 ریال7:32:38
0.00585892 ریال7:26:25
0.00586089 ریال7:20:32
0.00585959 ریال7:14:27
0.00586594 ریال7:11:36
0.00585959 ریال7:08:25
0.00586594 ریال7:05:31
0.00586619 ریال6:59:21
0.00586758 ریال6:50:31
0.00565148 ریال6:47:23
0.00577147 ریال6:35:38
0.00562712 ریال6:32:33
0.00562533 ریال6:29:20
0.00562712 ریال6:23:23
0.00562533 ریال6:17:21
0.00562364 ریال6:11:29
0.00562448 ریال6:02:41
0.00565396 ریال5:59:24
0.00565663 ریال5:56:26
0.00564872 ریال5:53:18
0.00565663 ریال5:50:33
0.00564872 ریال5:44:21
0.00577272 ریال5:35:37
0.00577357 ریال5:26:24
0.0057903 ریال5:17:23
0.00578654 ریال5:11:25
0.00578776 ریال5:08:17
0.00589499 ریال5:05:20
0.00578776 ریال5:02:31
0.00589499 ریال4:59:17
0.00589404 ریال4:50:25
0.00589515 ریال4:41:24
0.00593635 ریال4:35:28
0.00593817 ریال4:32:23
0.00594206 ریال4:26:18
0.00594885 ریال4:20:24
0.00579595 ریال4:11:20
0.00581284 ریال4:05:24
0.00582682 ریال3:56:21
0.00597738 ریال3:53:14
0.00598598 ریال3:50:24
0.00597738 ریال3:47:19
0.00598598 ریال3:44:18
0.00603912 ریال3:35:27
0.00604044 ریال3:32:21
0.00603717 ریال3:29:16
0.006095 ریال3:20:20
0.00595398 ریال3:11:22
0.0061005 ریال3:08:22
0.00595401 ریال2:56:23
0.00582063 ریال2:50:27
0.00581483 ریال2:41:28
0.00583992 ریال2:38:20
0.00583948 ریال2:35:36
0.00583992 ریال2:32:28
0.00578533 ریال2:23:16
0.00559891 ریال2:20:25
0.00560256 ریال2:17:18
0.00559891 ریال2:11:36
0.00559602 ریال2:08:25
0.00559775 ریال2:05:34
0.00559602 ریال1:56:28
0.00559482 ریال1:53:23
0.00578228 ریال1:41:30
0.00559366 ریال1:32:27
0.00562091 ریال1:26:20
0.00584193 ریال1:20:28
0.00561096 ریال1:17:23
0.00560158 ریال1:14:22
0.00561096 ریال1:11:35
0.00560158 ریال1:05:29
0.00560554 ریال0:56:23
0.00560185 ریال0:53:19
0.00578544 ریال0:47:21
0.00578609 ریال0:38:19
0.00578611 ریال0:32:27
0.00578568 ریال0:23:21
0.0056397 ریال0:17:23
0.00563979 ریال0:11:42
0.00564046 ریال0:08:32
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات