شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

برد / Bread

  • نرخ فعلی:0.11057
  • بالاترین قیمت روز:0.11531
  • پایین ترین قیمت روز:0.10876
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.11281
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.11384
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.96%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0033

نمودار کندل استیک برد / Bread در روز جاری

نمودار کندل استیک برد / Bread در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.11057 ریال18:31:11
0.11059 ریال18:09:09
0.11095 ریال17:57:10
0.11092 ریال17:54:09
0.11105 ریال17:51:10
0.11074 ریال17:48:10
0.11077 ریال17:45:10
0.11059 ریال17:39:09
0.10921 ریال17:00:16
0.10894 ریال16:57:09
0.10897 ریال16:54:09
0.10876 ریال16:51:10
0.11005 ریال16:44:09
0.11025 ریال16:38:09
0.1101 ریال16:32:10
0.11002 ریال16:30:12
0.11001 ریال16:27:09
0.10921 ریال16:20:11
0.10947 ریال16:14:09
0.10929 ریال16:11:10
0.10936 ریال16:09:09
0.10913 ریال16:03:11
0.10938 ریال15:51:10
0.10932 ریال15:45:09
0.11045 ریال15:42:10
0.11009 ریال15:39:09
0.11025 ریال15:36:09
0.11019 ریال15:33:10
0.11043 ریال15:12:09
0.10991 ریال14:39:10
0.11076 ریال13:51:10
0.11073 ریال13:45:10
0.11077 ریال13:42:09
0.11086 ریال13:38:09
0.11091 ریال13:36:10
0.11083 ریال13:29:08
0.11068 ریال13:23:08
0.11048 ریال13:20:10
0.11045 ریال13:17:08
0.11024 ریال13:14:09
0.11029 ریال13:11:09
0.11022 ریال13:08:08
0.11027 ریال13:05:09
0.11003 ریال13:02:09
0.11036 ریال12:56:09
0.10978 ریال12:50:10
0.10985 ریال12:47:09
0.1098 ریال12:44:09
0.10977 ریال12:41:10
0.10929 ریال12:35:11
0.10932 ریال12:32:09
0.10976 ریال12:29:08
0.11052 ریال12:26:08
0.11082 ریال12:23:08
0.11048 ریال12:20:10
0.11334 ریال12:17:09
0.11347 ریال12:14:09
0.11351 ریال12:08:09
0.11344 ریال12:05:11
0.11365 ریال12:02:12
0.11359 ریال11:59:09
0.11371 ریال11:56:10
0.1137 ریال11:53:09
0.1134 ریال11:50:11
0.1137 ریال11:47:10
0.11331 ریال11:44:10
0.1134 ریال11:41:10
0.11377 ریال11:38:09
0.11362 ریال11:35:11
0.1138 ریال11:29:09
0.11352 ریال11:26:09
0.11351 ریال11:23:08
0.11333 ریال11:20:10
0.11352 ریال11:14:09
0.11356 ریال11:08:09
0.11312 ریال11:05:09
0.11315 ریال11:02:08
0.1132 ریال10:59:08
0.1131 ریال10:56:08
0.11307 ریال10:53:09
0.11284 ریال10:50:10
0.11278 ریال10:47:08
0.1128 ریال10:41:08
0.11278 ریال10:38:08
0.11308 ریال10:35:09
0.11307 ریال10:32:10
0.11296 ریال10:29:08
0.1129 ریال10:26:08
0.11312 ریال10:20:10
0.11314 ریال10:18:09
0.11327 ریال10:14:09
0.11323 ریال10:08:08
0.11339 ریال10:05:09
0.11291 ریال10:02:09
0.11301 ریال9:59:08
0.11291 ریال9:57:09
0.11317 ریال9:50:10
0.11314 ریال9:47:08
0.11307 ریال9:44:09
0.113 ریال9:41:09
0.11269 ریال9:38:09
0.11274 ریال9:35:10
0.11277 ریال9:32:10
0.11252 ریال9:29:08
0.11259 ریال9:26:08
0.1127 ریال9:23:08
0.11295 ریال9:20:09
0.11281 ریال9:17:08
0.11277 ریال9:14:09
0.11308 ریال9:11:09
0.11324 ریال9:05:09
0.1135 ریال9:02:09
0.11345 ریال8:59:08
0.11347 ریال8:56:08
0.11368 ریال8:50:10
0.1138 ریال8:47:08
0.11381 ریال8:44:08
0.11387 ریال8:41:08
0.11373 ریال8:38:09
0.11377 ریال8:32:09
0.11382 ریال8:29:09
0.11388 ریال8:26:08
0.11426 ریال8:23:09
0.11421 ریال8:20:09
0.11405 ریال8:11:09
0.114 ریال8:08:09
0.11395 ریال8:05:09
0.11397 ریال8:02:09
0.11388 ریال7:59:08
0.11363 ریال7:56:09
0.11334 ریال7:53:08
0.11321 ریال7:50:10
0.11324 ریال7:47:08
0.1134 ریال7:44:08
0.11344 ریال7:41:08
0.1133 ریال7:38:40
0.11332 ریال7:35:10
0.11368 ریال7:32:09
0.11409 ریال7:29:09
0.11424 ریال7:27:09
0.11428 ریال7:23:08
0.11445 ریال7:18:08
0.11441 ریال7:15:09
0.11437 ریال7:12:08
0.11435 ریال7:09:09
0.11454 ریال7:06:08
0.11448 ریال7:00:15
0.11445 ریال6:57:09
0.1143 ریال6:45:09
0.11453 ریال6:42:09
0.11464 ریال6:39:08
0.11487 ریال6:36:09
0.11484 ریال6:30:13
0.11446 ریال6:24:08
0.11455 ریال6:18:14
0.11439 ریال6:12:09
0.11435 ریال6:09:08
0.11446 ریال6:06:09
0.11389 ریال6:00:18
0.11403 ریال5:57:09
0.1139 ریال5:50:10
0.11386 ریال5:47:09
0.1138 ریال5:45:10
0.11375 ریال5:42:09
0.11381 ریال5:39:09
0.11348 ریال5:33:09
0.11384 ریال5:27:08
0.1136 ریال5:24:09
0.11361 ریال5:18:08
0.11389 ریال5:15:09
0.11332 ریال5:11:10
0.1134 ریال5:08:08
0.11362 ریال5:03:09
0.11347 ریال4:57:09
0.11353 ریال4:44:08
0.11346 ریال4:42:08
0.11309 ریال4:39:09
0.11291 ریال4:36:08
0.11306 ریال4:32:09
0.11358 ریال4:29:08
0.11362 ریال4:26:08
0.11329 ریال4:23:08
0.11325 ریال4:20:09
0.11339 ریال4:17:08
0.11323 ریال4:11:08
0.11308 ریال4:09:08
0.11339 ریال4:06:08
0.11362 ریال4:03:08
0.11354 ریال3:59:08
0.11387 ریال3:56:08
0.11383 ریال3:53:08
0.11405 ریال3:50:10
0.11374 ریال3:47:08
0.11347 ریال3:41:08
0.11388 ریال3:38:08
0.11377 ریال3:35:09
0.11374 ریال3:29:09
0.11437 ریال3:26:08
0.11451 ریال3:23:08
0.11427 ریال3:20:09
0.11531 ریال3:14:09
0.11519 ریال3:11:09
0.11504 ریال3:09:08
0.11507 ریال3:00:14
0.1149 ریال2:54:08
0.11483 ریال2:50:10
0.11467 ریال2:45:09
0.11441 ریال2:42:08
0.11474 ریال2:39:09
0.11441 ریال2:36:09
0.11422 ریال2:30:11
0.11432 ریال2:24:08
0.11393 ریال2:15:09
0.11424 ریال2:12:08
0.11437 ریال2:09:09
0.11427 ریال2:06:09
0.11422 ریال1:57:09
0.1144 ریال1:53:08
0.11433 ریال1:50:10
0.11473 ریال1:45:09
0.11435 ریال1:42:08
0.11431 ریال1:39:08
0.11427 ریال1:36:08
0.1141 ریال1:33:09
0.1143 ریال1:30:12
0.11442 ریال1:24:08
0.11432 ریال1:18:09
0.11428 ریال1:14:08
0.1142 ریال1:12:08
0.11431 ریال1:09:09
0.11421 ریال1:00:15
0.11443 ریال0:57:09
0.1142 ریال0:53:08
0.1149 ریال0:50:10
0.11366 ریال0:48:08
0.11352 ریال0:44:08
0.11344 ریال0:42:09
0.11331 ریال0:38:09
0.11273 ریال0:36:09
0.1128 ریال0:32:09
0.11268 ریال0:30:11
0.11274 ریال0:26:31
0.11305 ریال0:23:09
0.11291 ریال0:21:10
0.11296 ریال0:14:10
0.11281 ریال0:12:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی