شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bob's Repair

  • نرخ فعلی:0.00181453
  • بالاترین قیمت روز:0.00184195
  • پایین ترین قیمت روز:0.00179285
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00179591
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.00181906
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Bobs Repair در روز جاری

نمودار کندل استیک Bobs Repair در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00181453 ریال7:46:14
0.00180503 ریال7:07:13
0.00179939 ریال6:56:13
0.00179285 ریال6:52:12
0.00181964 ریال5:18:12
0.00180008 ریال5:16:12
0.00181763 ریال5:04:11
0.00183301 ریال4:57:12
0.00181763 ریال4:56:12
0.00181518 ریال4:48:12
0.00180103 ریال4:36:12
0.00182164 ریال4:34:11
0.00182574 ریال4:32:12
0.00180772 ریال4:16:11
0.00179504 ریال4:14:11
0.00182366 ریال4:08:11
0.00183835 ریال4:04:12
0.00182366 ریال4:02:13
0.00183835 ریال4:01:14
0.00180814 ریال3:51:12
0.00182625 ریال3:43:11
0.00184195 ریال3:36:12
0.00182649 ریال3:30:13
0.00180861 ریال3:29:11
0.00182649 ریال3:28:11
0.00180861 ریال3:27:11
0.00182649 ریال3:26:11
0.00180861 ریال3:24:11
0.00179948 ریال3:20:11
0.00180861 ریال3:18:11
0.00180365 ریال3:07:10
0.00183276 ریال3:02:11
0.00180365 ریال3:01:12
0.0018015 ریال2:44:11
0.00180467 ریال2:36:12
0.00180329 ریال2:30:14
0.00183568 ریال2:17:09
0.00181466 ریال2:10:12
0.00184137 ریال2:03:11
0.0018311 ریال1:58:10
0.00183397 ریال1:50:12
0.00179476 ریال1:44:10
0.00180601 ریال1:40:11
0.00180164 ریال1:33:11
0.00183586 ریال1:27:11
0.00180913 ریال1:18:10
0.00179976 ریال1:17:09
0.00180913 ریال1:15:11
0.00179976 ریال1:13:09
0.0018021 ریال1:11:11
0.00179976 ریال1:10:10
0.0018021 ریال1:09:10
0.00182275 ریال1:05:09
0.0018021 ریال1:02:11
0.00182275 ریال0:59:10
0.00179452 ریال0:43:10
0.00179711 ریال0:38:11
0.00181426 ریال0:31:11
0.00182019 ریال0:19:09
0.00179591 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی